Ümraniye Ekşioğlu Merkez 3 Sitesi'nde icradan satılık konut!

Ümraniye 1. İcra Müdürlüğü, Ekşioğlu Merkez 3 Sitesi'nde yer alan 2 konutu 480 bin TL'ye satacak. Satışlar, 14 Ağustos Salı günü 15:20-15:30 saatleri arasında yapılacak

 Ümraniye Ekşioğlu Merkez 3 Sitesi'nde icradan satılık konut!

Kategori: İhaleİlan şöyle;TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli tellikleri;


TAPU KAYDI:  İstanbul  İli, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudtıllu Mah. 13833 parsel, 65/8134 arsa paylı, Yaşar Canbolat adına kayıtlı A Blok 8. kat 20 nolu bağımsız bölüm daire vasıflı gayrimenkul ile İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mah, 13833 parsel, 65/8134 arsa paylı, Yaşar Canbolat adına kayıtlı D Blok 4. kat 11 nolu bağımsızbölllm daire vasıflı gayrimenkullerin tamamı İİK.I27 maddesi gereğince, işbu satış ilanı tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.


İMAR DURUMU: Dosyada mevcut Ümraniye Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğö'nün 15.11.2011 tarih ve Gd. 62131 sayılı yaztsmda “Ümraniye İlçesi, Yukarı Dudullu Mıh. 13833 parsel, 4/1 pafta, 13833 parsel, 20.11.2009 tasdik tarihli Ümraniye, IMamurkuyu Aşağı Dudullu, Yukarı Dudullu ve Esenşehir Mahallelerinin havza içinde kalan kısmına ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Göre, kısmen E,1.40, H: Avan Proje, Ön bahçe: 5,00 mt, arka bahçe:3,00 mt. Yan bahçe: 3,00 mı olmak üzere Konut Alanında kısmen de Kemerdere Mutlak Koruma Bandında Park alanında kalmaktadır.


Plan notunda “Kemendere koruma altına alman derelerden olup, İSKİ görüşü doğrultusunda her iki taraftan 100 metre mutlak korama alnıdır. Mutlak koruma alanında İSKİ tarafından yapılacak veya yaptırılacak antma tesisleri hariç hangi maksatla olursa olsun hiçbir şekilde yapı yapılamaz. İskana açılamaz. Bu alanlarda özel ve kamu kuruluşta tarafından ağaçlandırma yapılabilir. İSKl’den görüş almak şartı ile gezi, seyir, spor alanları ve balık tutma cepleri, teşkil edilebilir. Bu alanlarda toprak, ta;, kil, maden ocağı v.b. açılmasına ve işletilmesine, mezarlık kurulmasına izin verilemez" denilmektedir. Ayrıca yapı yaklaşma mesafesi ile ilgili T.C.K. ‘dan görüş alınmadan uygulama yapılamaz denilmektedir.


HALİ HAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmazlar mahallen; İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarı Dudullu Malı. Yeni mahalle yapılanmasında Necip fazıl Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, Kemerdere Sokağı üzerinde bulunan 4/1 pafta. 13833 parsel sayılı 8134,95 m2 miktarlı arsa üzerinde bulunan yedi bloklu Ekşioğlu Merkez 3 Sitesindeki A Blok tapuda 8. normal kat fiiliyatta 9. kat 20 nolu bağımsız bölüm dairesi ve D Blok tapuda 4. normal kat fiiliyatta 5. normal kat 11 nolu bağımsız bölüm dairesidir. A Blok ve D Blok binaları Bodrum Kat zemin kat+9 normal katlı olmak üzere toplam 11 katlı bahçeli, betonarme karkas bina olup binaların dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatılan ve bahe tanzimi yapılmıştır. Binaya zemin kattan demir doğramalı camekanlı kapıdan girilmektedir. Binada merpen ve sahanlıklar mermer kaplı olup merpenler demir korkulukludur. Bina dışından duvar korkulııklu yangın merpeni vardır. Binaların bodrum katında sığınak, zemin ve normal katlarda bir katta iki daire vardır. Binada elektrik, su doğalgiız ve asansör mevcuttur. Parsel etrafı duvar üzeri demir parmaklık olarak yapılmış olup, site özel güvenlik ile korumalıdır. Şilede parke taşı ile bahçe ve otopark düzenlemesi yapılmıştır.

Kıymet takdirine konu 20 noiu dairenin bulunduğu bina 13833 parsel üzerinde bulunan Kemerdere sokağa espheli yedi lılukuııı oluşan site girişinin sol tarafında bulunan bodrum kat+ zemin kaı+ 9 normal kat olarak yapılmış Betonarme A Blok binasıdır. Binaya girişi zemin kattan yapılmış olup binada her katta 2 daire bulunmaktadır. Binada asansör ve yangın merpeni bulunmaktadır. Kıynıeı takdirine konu 20 nolu daire tapu kaydına göre 8. katta fiiliyatta ise 9. katta görülmektedir. Site içerisinden A Bloğa girişe bakışa göre sağ tarafta bulunan daire kapalı olduğundan çilingir çağrılmış ve çilingir marifetiyle kapı açıldıksan sonra daire gcziimişıir. Daire biri ebeveyn banyolu ve balkonlu üç oda, balkonlu salon, balkonlu mutfak, banyo, tuvalet giriş holü ve koridordan oluşmaktadır. Daire net kullanım alanı 115 m2 olup bu alana balkon ölçüleri dahil değildir. Dairenin brüt kullanım alanı 145’dir. Dairede ıslak zeminler seramik odalar ve salon zemini laminant parke kaplıdır. Duvar ve tavan birleşimleri kartonpiyer işçilikli olup duvarlar saten boyalıdır. Mutfak zemin ve davarları seramik kaplı olup mutfakta mermer tezgah, tezgah alt ve üstünde laminant mutfak dolapları mevcuttur Tuvalet, ebeveyn banyosu ve banyo zemini seramik kaplı olup duvarlarda bordürlü seramik mevcuttur. Tuvalette klozet ve lavabo vardır. Ebeveyn banyosunda duş teknesi, duvarda asma lavabo ve klozet vardır. Banyoda küvet. Hilton lavabo ve klozcı bulunmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı olarak iç kapılar ise Amerikan panel kapı olarak yapılmıştır, Daire girişinde duvara gömme ponmanto vardır. Pencereler ısıcamlı pvc olarak yapılmıştır.

Kıymet takdirine konu 11 nolu dairenin bulunduğu bina 13833 parsel üzerinde bulunan Kemerdere sokağa cepheli yedi bloktan oluşan site girişinin sağ tarafında bulunan bodrum kat+ zemin kat  9 normal kat olarak yapılmış Betonarme D Blok binasıdır. Binaya giriş zemin kattan yapılmış olup binada her katta 2 daire bulunmaktadır. Binada asansör ve yangın merpeni bulunmaktadır. Kıymeı takdirine konu 11 nolu daire lapu kaydına göre 4. katta fiiliyatta ise 5. katta görülmekledir. Site içerisinden D Bloğa girişe bakışa göre sol tsmftrbulunan dairt kapalı olduğundan çilingiı çağıılıııış te çiliııgiı marifetiyle kapı ayıldıktan sonra gezilebilir, Daiıe biri ebeveyn banyolu ve balkonlu üç oda, balkonlu salon, balkonlu mutfak, banyo, tuvalet giriş holü ve koridordan oluşmaktadır. Daire nel kullanım alanı 115 m2 olup bu alana balkon ölçüleri dahil değildir. Dairenin brüt kullanım alanı 145 m2‘dir. Dairede ıslak zeminler seramik odalar ve salon zemini laminant parke kaplıdır. Duvar ve tavan birleşimleri kartonpiyer işçilikli olup duvarlar saten boyalıdır. Mutfak zemin ve duvarları seramik kaplı olup mutfakta mermer tezgah, tezgah alt ve üstünde laminant mutfak dolapları mcvcuttur. Tuvalet, ebeveyn banyosu ve banyo zemini seramik kaplı olup duvarlarda bordürlü seramik mevcuttur. Tuvalette klozet ve lavabo vardır. Ebeveyn banyosunda duş teknesi, duvarda asma lavabo ve klozet vardır. Banyoda küvet, Hilton lavabo ve klozet bulunmaktadır. Daire giriş kapısı çelik kapı olarak iç kapılar ise Amerikan panel kapı olarak yapılmıştır. Daire girişinde duvara gömme portmanto vardır. Pencereler ısıcamlı pvc olarak yapılmıştır.


4/1 pafta, 13833 parsel 19 mayıs caddesi ile kesişen Kemerdere Sokağı ile TEM-Şile Otoyolu arasında bulunmakta olup yedi bloklu siteye güvenlikten geçilerek girilmektedir. Binalar yolun üst tarafında olduğundan Blokların önü açık ve ferah bir konuma sahiptir, Taşınmaz Alemdağ caddesine, ve Tem- Şile otoyoluna yakın konumda oiup ulaşımı çok rahattır. Taşınmazın bulunduğu bölge zemininin sağlam olması nedeniyle 1999 depreminden sonra çok rağbet gören yerlerden birisidir. Taşınmazın bulunduğu yere belediye ve altyapı hizmetlerinin tamamı getirilmiştir.Taşmmaz çevresinde genelde site şeklinde yapılan ve yeni yapılmakla olan çok katlı konut binalarının bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz Çekmeköy'e Tem Otoyoluna Modoko Mobilyacılar Sitesine. KEYAP çarşısına. İMES sanayi sitesine yakın konumdadır.


KIYMETİ : Ümraniye 1. İcra Hukuk Mahkeraesi'nin 2012/155 Es®. 2012357 Karar sayılı dosyasında# düzenlen;'’ 01.052012 tarihli ve kesinleşmiş bulunan kıymet takdiri raporuna göre satışa konu tapunun 13833 parselinde kayıtlı 8134,99 nü miktarlı arsada bulunan yedi blok binadan A Blok 8. Normal kat 20 noiu bağımsız bölüm daire vasıflı gayrimenkulün tamamına 240.000.00-TL D Blok 4. Normal kat 11 nolu bağımsız bölüm daire vasıflı gayrimenkulün tamamına 240.000,00-TL değer takdir edilmiştir.


SATIŞ ŞARTLARI :


1-Satışa çıkartılan taşınmazlardan: 


a- 65/8134 arsa paylı, A Blok 8. kat 20 nolu bağımsız bölüm daire vasıflı taşınmazın 1 .açık arttırmasının 14.08.2012 günü, saat 15.00 ile 15.10 arasında, 2.açık arttırmasının 24,08,2012 günü, saat 15.00 ile 15,10 arasında,


b- 65/8134 arsa paylı, D Blok 4. kat 11 nolu bağımsız bölüm daire vasıflı taşınmazın 1. açık arttırmasının 14.08.2012 günü, saat 15.20 ile 15.30 arasında, 2.açık arttırmasının 24.082012 günü, saat 15.20 ile 15:10 arasında, Ayrı ayrı Ümraniye 1. İcra Müdürlüğü'nde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. 1.açık arttırmada taşınmazlara takdir edilen de|erlerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve salı; giderlerini ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla Ümraniye I. İcra Müdürlüğü’nde 2. açık arttırma yapılacaktır. 2. açık arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Katma Değer Vergisinin (% I), Damga Vergisi, tapu harç {H) ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, Tellaliye resmi ve tapu harcı (14) satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin {*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif enikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve anıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenler 2011/5128 Talimat sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilân olunur. (İİK m, 126)


(*) İlgililer tabirine ittifak hakkı sahipleri de dahildir

Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın No: 40816İlan için tıklayın


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ