Ümraniye Sarıbelde Sitesi'nde 145 bin TL'ye! İcradan!

Kartal 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, 1/6 pafta, 3 parselde yer alan Sarıbelde Sitesi içerisinde N-11 Blok 2. kat, 12 nolu taşınmazı satışa sunuyor

Ümraniye Sarıbelde Sitesi'nde 145 bin TL'ye! İcradan!

Kartal 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

GAYRİMENKUL SATIşž İLANI KARTAL 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

DOSYA NO: 2010/1767 Tal.

Bir borçtan dolayı ipotekli bulunan ve aşağıda tapu kaydında, adeti, cinsi, evsafı, kıymeti ve önemli özellikleri ile satış şartları belirtilen taşınmaz -1/6 pafta, 6 ada, 3 parsel, N-11 Blok, 2. NORMAL kat, 12 nolu taşınmaz- tapu kaydında mevcut 08.10.2003 tarih 9743 yev. nolu Bu parsel aleyhine İSKİ lehine 2094.50 m2 irtifak hakkı ve 26.06.2001 tarih 4668 yev. nolu AKTAS ELEKTRİK A.şž. lehine trafo yeri ve geçiş yeri için 99 yıl müddetle kira şerhi ile birlikte Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresi bilinmeyenler içinde işbu satış ilanının ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

TAşžINMAZIN TAPU KAYDI:

Kartal Tapu Sicil Md.nün 29.12.2010 tarih-3344 yev.sayılı yazılarına göre;
- istanbul ili, ÜMRANİYE ilçesi, Sarıgazi Mah.,1/6 pafta, 6 ada, 3 parsel, N-11 Blok, 2. NORMAL kat, 12 nolu taşınmaz

İMAR DURUMU :
Sancaktepe Belediye Başkanlığı İmar ve şžehircilik Müdürlüğü'nün 27.04.2010 tarih ve M.34.6.SAN.0.13 / 287181-1347/8347 sayılı yazılarında istanbul ili, Sancaktepe ilçesi, 1/6 pafta, 6 ada, 3 parsel, 15.02.2010 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Sancaktepe Uygulama imar Planında kısmen KONUT alanında fjaks=0,40 Kaks=0,90 Aynk'nizam, 4 kat yapılaş ¬ma şartlarında) kısmen de DİNİ TESİS alanında kalmakta olduğu bildirilmiştir.

HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI:
Sözkonusu taşınmaz; Sarıgazi Matı, Samanyolu Sk., Sarıbelde Sitesi, N-11 Blok, K.2 D. 12 Sancaktepe/İST. adresindeki taşınmazdır.
-1/6 pafta, 6 ada, 3 parsel, N-11 Blok, 2. NORMAL kat, 12 nolu taşınmaz Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi Matı., Samanyolu Sokak., Okul Sokak ve Barbaros Caddesinin çevrelediği alan içinde yer alan Sarıbelde Sitesi olarak adlandırılmış, etrafı duvarlarla çevrili ve kapısında güvenliği bulunan sitenin betonarme karkas sistemde yapılmış bir zemin, beş normal kat ve iki de çatı katından oluşan N-11 Blok 2,kat 12 nolu meskenin olduğu tespit edilmiştir. Daireye girişte hol, salon, mutfak ile bir koridorla Uç yatak odası, banyo ve tuvalet mahalleri bulunmaktadır. Mutfak hol ve ıslak zeminlerde yer kaplaması karo seramik olup, salon ve odalar laminant parke kaplıdır, Mutfakta tezgah altı üstü dolapları, banyoda, klozet, duşakabin ve lavabo vardır, Söz konusu daire 115 m2 brüt ve 95 m2 net kullanım alanlıdır. Bina vasatın üzerinde malzeme ve işçilikte inşa edilmiştir, bina site içinde olup, etrafı çevrili ve güvenliklidir. Binada su, elektrik, kalorifer, asansör tesisatları vardır. Site içinde ortak kullanıma ayrılmış olan basketbol, voleybol ve mini futbol oyun alanları ile postane, market, kuaför gibi lokal alanlar bulunmaktadır. Ayrıca sitede hem açık hem de kapalı otopark mevcuttur. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder durumdadır.

KIYMETİ ;

Gayrimenkulun bulunduğu semt ve mevkii, imar durumu, yüz ölçümü, ana artere olan mesafesi, inşaatında kullanılan malzeme ve işçilik kalitesi, belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanma durumu, inşaat maliyetleri ve getirebileceği kira geliri, deprem sonrası  Emlak  alım ve satım koşulları, civarın rayiç bedelleri, değerine tesir edecek olumlu ve olumsuz tüm etkenler ile günün iktisadi koşullan da göz önüne alınarak ;
-1 /6 pafta, 6 ada, 3 parsel, N-11 Blok, 2. NORMAL kat, 12 nolu taşınmazın değerine 145.000,00-TL (Yüzkırkbeşbin) sı kıymet takdir edilmiştir.

SATIşž şžARTLARI:

1-Yukarıda tapu kaydı, imar durumu, halihazır durumu ve evsafı ile kıymeti verilen; -1/6 pafta, 6 ada, 3 parsel, N-11 Blok, 2. NORMAL kat 12 nolu taşınmazın;

1 .Satışı .08/03/2011 salı günü; saat 14:00'den, saat: 14:20'e kadar,
2.Satışı .08/03/2011 Cuma günü; saat 14:00'den, saat:14:20'e kadar,  

Kartal 2. icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen ve kıymetlerin %60 ını verenin
rüçhanlı alacaklılar var ise alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartıyla en çok artırana ihale olunur,Böyle bir
bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma; 10 gün daha uzatılarak 10.gün olan yukarıda yazılı tarih ve saatlerde gayrimenkuller 2.artırmaya çıkarılacaktır.

Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında £_,. gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Su kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar Milli bir, bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir ve derhal tahsil olunacaktır. Alıcı istediğinde 10 günüi v geçmemek üzere mehil verilebilir. Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş   olmak   kaydıyla;   ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İ.İ.K.130.maddeye göre verilen sürecinde nakden ödemek zorundadırlar. Katma Değer Vergisi, ihale damga pulu bedeli, Tapu alım harcı, Tahliye masrafları alıcıyata »-aittir. Birikmiş vergiler, tapu satım harcı ve tellaliye satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır,

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteseisilen mesufc olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce-(far likle teminat bedelinden alınacaktır.

5- şžartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya^ bir örneği gönderilebilir,

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1767 Tal, sayılı dosya
numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İ.İ.K.126 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir,
Yönetmelik Örnek No : 27


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com
emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ