Ümraniye'de Rüya Evleri Sitesi'nde 215 bin TL'ye icradan daire!

T.C Ümraniye 2. İcra Dairesi, İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, İnkılap mahallesinde bulunan Rüya Evleri Sitesi'ndeki daireyi 215 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 28 Ağustos 2012 Salı günü 15:30-15:40 saatleri arasında yapılacak

Ümraniye'de Rüya Evleri Sitesi'nde 215 bin TL'ye icradan daire!

Kategori: İhale
Verilen ilan şöyle;


T.C.OMRANİYE 2.İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2010/6938 Talimat

ipoteğin paraya çevrilmesi suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilen taşınmazın cinsi, adedi, evsafı, tapu kaydı, kıymeti:

TAPU KAYDI :  İstanbul  İli, Ümraniye ilçesi, inkılap mah. 15 ada, 79 Parselde kayıtlı 16/2400 arsa paylı A blok 2. Kat 7 no.lu bağımsız bölüm tamamı.

İMAR DURUMU : Mevzi Uygulama İmar planına gore H=Serbest Irtifalı, E: 1.75 yapılanma şartlarında Ayrık Nizam konut alanında kalmaktadır.

HALİ HAZIR DURUMU : Kıymet taktiri istenen gayrimenkul. İstanbul İli, Ümraniye ilçesi, İnkılap mah. 15 ada, 79 parsel, 7.051.00m2 yüzölçümlü 16/2400 arsa paylı taşınmazda A blok 2. Kat 7 nolu bağımsız bölümdür. Gayrimenkul Rüya evleri sitesi isimli kat irtifaklı taşınmazda A blok, 2. Katta yer almaktadır. Ana bina bodrum+ zemin+ 9 normal kattan ibaret 11 katlı, bahçeli betonarme karkas blok apartman olup dış cephesi ısı izolasyonlu sıvalı-boyalıdır. Dairede giriş holü, koridor, mutfak, banyo, salon ve biri banyolu üç oda mevcut olup 125 m2 miktarlıdır. Giriş holü, koridor ve mutfak zeminleri mermer, duvarları boyalı, tavanları kartonpiyerli olup granit kaplı mutfak tezgahı ve dolapları Vardır. Banyo zeminleri mermer duvarları fayans kaplı olup duşakabinli küvet klozet ve lavoba vardır Salon ve odaların zeminleri laminant parke, duvarları boyalı, tavanları kartonpiyerlidir. Salon önünde zemini seramik kaplı, etrafı duvar üzeri alüminyum korkuluklu balkonu vardır. Dairede elektrik, su ve doğalgaz kat kaloriferi mevcuttur. Binada otopark, çift asansör mevcuttur. Parsel etrafı duvar ile muhafazalı olup özel güvenlik korumalı site içinde açık yüzme havuzu spor ve yeşil alanlar mevcuttur. Gayrimenkul konum itibarı ile yoğun İskan ve mesken bölgesi içerisinde, site içerisinde bulunmaktadır.

KIYMETİ : Ümraniye 2. İcra Müdürlüğü’nün 17.01.2011 tarih, 2010/6938 Tal. sayılı dosyasından satışa konu 7 nolu meskene 215.000 TL kıymet takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Satışa konu taşınmazın 1. Açık arttırması 28.08.2012 günü, saat 15.30 ile 15.40 arasında Ümraniye 2.icra Müdürlüğü’nde

yapılacaktır. Bu arttırmada taktir edilen değerin % 60’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı taktirde en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla. Taşınmazın 2. açık artırması 07.09.2012 günü, saat 15.30 ile 15.40 arasında

Ümraniye 2. Müdürlüğü’nde yapılacaktır. Bu arttırmada taktir edilen değerin % 40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla ihale olunur.

2- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20’si nispetinde nakit pey akçesi yada bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubu vermesi gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek ’ üzere mehil verilir. Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş  Emlak  vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları, satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu taşınmaz üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya IIK. 130 ncu maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı kaldırılarak İİK. 133 ncü maddesine göre kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir.

Bu arttırmada teklifin IIK. 129. ncu maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebeb olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur.

6- IIK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

7- Şartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

8- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatım kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/6938 Talimat sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 18.06.2012

(Ic.İf.K. 126) Yönetmelik Örnek No:27 (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

B.45039 www.bik.gov.tr


İlan için tıklayın!


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ