Üsküdar'da icradan 1 milyon 270 bin TL'ye satılık gecekondular!

Üsküdar 1. İcra Satış Memurluğu, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, İcadiye Mahallesi, İmam Galip Sokak, 120 pafta, 606 ada, 42 parselde yer alan 636 metrekare alanlı arsa ve üzerindeki 37, 39, 41 ve 43 sokak kapı numaralı gecekonduları satışa sunuyor

Üsküdar'da icradan 1 milyon 270 bin TL'ye satılık gecekondular!

Üsküdar 1. İcra Satış Memurluğu tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. ÜSKÜDAR 1. İCRA SATIşž MEMURLUĞU 2011/6 Satış

TAşžINMAZIN AçIK ARTIRMA İLANI

Tapu Kaydı:  İSTANBUL ili, ÜSKÜDAR ilçesi, İcadiye Mah. İmam Galip Sokak, 120 pafta, 606 ada, 42 parsel sayılı 636,78 m2 miktarlı tapu kaydına göre arsa olan gayrimenkulün tamamı satılarak paraya çevrilecektir.

İmar Durumu : Üsküdar Belediye Başkanlığı imar ve Planlama Müdürlüğünün 11/01/2005 tarihli yazısından 15/09/1997 tanzim tarihli 1/1000 ölçekli Üsküdar İmar Planında H: 1230 m. (4 kat) irtifada bitişik nizam blok başı konut alanında katmakta olduğu anlaşılmıştır. Hali Hazır Durumu: Satışı yapılacak olan gayrimenkul Üsküdar İcadiye Mahallesi imam Galip Sokağı üzerinde 120 patta, 606 ada, 42 parsel sayılı 636,78 m2 miktarlı arsa üzerinde 3739,41,43 sokak kapı numaralı gecekondu tarzında binaları bulunan taşınmazın tamamıdır. Binalar imam Galip.Sokağı cephesinde 2 bodrum + zemin, Subyeci sokağı cephesinde İse zemin -t- 2 normal kat görünümünde olup her katında mesken olarak kullanılan birer daire bulunmaktadır. Elektrik, su ve doğal gaz bulunmaktadır.

Muhammen Bedel : 1,270,000,00 TL {Bir Milyon İki yüz yetmiş bin Türk Lirası)

Satış şžartları;

1- Satış 25/07/2011 günü saat 1430 - 14.40 arasında Üsküdar 1. İcra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. 8u artırmada tahmin edilen değerin yüzde 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla 04/08/2011 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını, satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması lazımdır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler Ü®le on beş gün içinde memurluğumuza bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve yüzde 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.

5- şžartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla memurluğumuza başvurmaları gerekmektedir.

İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 10/06/2011
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. (İİK.m. 126)


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com
emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ