Veraset ve intikal vergisi oranları 2014!

Bir kimsenin geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkullerin kabul edilmesi sonucunda devlete ödenmesi gereken vergisi yüzde kaç oranında ödeniyor? İşte 7338 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinde belirlen veraset ve intikal vergisi oranları 2014...

Veraset ve intikal vergisi oranları 2014!

Kategori: Emlak Terimleri

Veraset ve intikal vergisi oranları 2014!

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu bir kimsenin ölümünden sonra geriye bıraktığı menkul ve gayrimenkullerin kabul edilmesi sonucunda devlete ödenmesi gereken vergi olarak tanımlanıyor. Veraset ve intikal vergisinin oranı, 7338 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinde belirlenmiştir. 

 

Veraset ve intikal vergisi oranları 2014..

Matrah Verginin Oranı (%) 

Veraset Yoluyla İntikallerde 

İlk 190.000 TL için 1

Sonra gelen 440.000 TL için 3

Sonra gelen 970.000 TL için 5

Sonra gelen 1.800.000 TL için 7 

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için 10


İvazsız İntikallerde 

İlk 190.000 TL için 10 

Sonra gelen 440.000 TL 15 

Sonra gelen 970.000 TL 20 

Sonra gelen 1.800.000 TL 25 

Matrahın 3.400.000 TL’yi aşan bölümü için 30 


Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır. 

 

Örnek: Vefat eden kişinin 400.000 TL miras bıraktığı, iki çocuğu bulunduğu varsayıldığında, her çocuk kendine kalan miras payından 146.306 TL istisna düşüldükten sonra kalan tutar veraset ve intikal vergisi matrahı kabul edilip tarife oranına göre vergilenecektir. 

 

Her bir çocuğun miras payı % 50 (200.000 TL) olduğundan birisinin matrahı: 

 

200.000 -146.306 = 53.694 TL olacaktır. 

 

Ödenecek vergi: 53.694 * %1 = 53.694 TL olacaktır. Diğer mirasçının vergisi de bu tutar olacağından toplam 1.073,88 TL olacaktır. Bu tutar Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 178,98 TL olarak ödenecektir. 

 

Ancak, veraset yoluyla değil de şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanacağından yukarıdaki örnekteki duruma göre her mirasçı için hesaplanacak vergi şu şekilde olur. 

 

İstisna tutarı 3.371 TL’dir. 

Matrah 200.000 – 3.371 = 196.629 TL’dir. Matrah artan orana tabi tutulduğunda, ödenecek vergi şu şekilde hesap edilecektir. 

 

190.000 * %5 (Normal oran %10) = 9.500 TL 

6.629 * %7,5 (Normal oran %15) = 497,17 TL 

 

9.500 + 497,17 = 9.997,17 TL Mayıs ve Kasım aylarında altı eşit taksitte ödenecektir. İlk taksit 1.666,19 TL olarak ödenecektir. 

 

Matrah dilim tutarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmaktadır. 

 

Bakanlar Kurulu, yukarıda yer alan matrah dilimlerini yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir. 

 

5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde vergi oranı % 10 olarak uygulanmaktadır. 


İkramiyenin ayni olarak verilmesi halinde fatura tutarı esas alınır. 


Veraset ve intikal vergisinde gerekli belgeler!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ