Yeni bir işyeri açmak için neler gerekli?

Bir işyeri açmak istediğizi ancak neler yapmanız gerektiğini bilmediğinizi farz edelim. Bu durumda yeni bir işyeri açmak için neler gerekli sorunuzun yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

Yeni bir işyeri açmak için neler gerekli?

Kategori: Emlak Terimleri

Yeni bir işyeri açmak için neler gerekli?

Bir işyeri açmak istediğinizi ancak neler yapmanız gerektiğini bilmediğinizi farz edelim. İşyeri açma aşamasında yapılması gereken hususlar ve temin edilmesi gereken belgeler Vergi Usul Kanunu kapsamında açıklanıyor.


Söz konusu kanunun 153. maddesine göre 1- Vergiye tabi olan ticaret ve sanat erbabı; 2- Serbest meslek erbabı; 3- Kurumlar vergisi mükellefleri; 4- Kollektif ve Adi Şirket ortaklarıyla Komandit şirketin Komandite ortakları; 5- Ticaret sicil memurları işe başlama bildirimlerini yapmak zorunda oluyor.


İşyeri açmak için gereken belgeler

İşyeri açmak için gereken belgeleri gerçek kişiler ve tüzel kişiler olmak üzere iki ayrı grupta inceleyebiliriz.


Gerçek Kişiler için gereken belgeler

- Vergi dairelerinden alınabilen Başlama - bırakma bildiriminin doldurulması gerekir.

- Mükellef tarafından imzalanır. Yeminli mali müşavir, sebest muhasebeci mali müşavir ya da sebest muasebeci tarafından imzalanacaksa; onların da mühür veya kaşelerini kullanmaları gerekir.


Ayrıca;

- Noterden onaylı imza sirküleri,

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti,

- İkametgah ilmuhaberi,

- Ticari plakalı olmak kaydıyla araçlara ait fatura ya da tasdikli noter senedi,

- Eğer farklı vergi daireleri yetki alanları içerisinde açılacak ilave işyeri ya da adres değişikliğinde de yukardaki belgelerin teslim edilmesi gerekiyor.


Tüzel Kişiler için gereken belgeler:

- Vergi dairelerinden alınabilen Başlama - bırakma bildiriminin doldurulması gerekir.

- Tüzel kişiyi temsil etme yetkisi bulunanlar tarafından imzalanır. Yeminli mali müşavir, sebest muhasebeci mali müşavir ya da sebest muasebeci tarafından imzalanacaksa; onların da mühür veya kaşelerini kullanmaları gerekir.

- Şirket ortaklarının nüfus cüzdanı sureti,

- Şirket ortaklarının ikametgah ilmühaberi,

- Şirket temsiline yetkili kişilerin noter onaylı imza sirküleri,

- Noter onaylı şirket ana sözleşmesi örneği ile ticaret siciline müracaatına ait belge,

- Kurulu olan şirketler için Ticaret sicili gazetesi,

- Kurulu olan şirketler içim Ticaret odası kayıt sureti,

- Kurulu olan şirketler için Vergi levhası fotokopisi,

- Sermaye şirketleri için hisse anlamında en büyük 5 ortağa ait vergi kimlik numaraları,

- Sermaya şirketleri için Yönetim kurulu başkanları, yönetim kurulu üyeleri, genel müdürlerine ait vergi kimlik numarası,

- Eğer farklı vergi daireleri yetki alanları içerisinde açılacak ilave işyeri ya da adres değişikliğinde de yukardaki belgelerin teslim edilmesi gerekiyor.

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comemlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ