141 büyük inşaatçı 2.7 milyar TL kaçırdı!

141 büyük inşaatçı 2.7 milyar TL kaçırdı! 141 büyük inşaatçı 2.7 milyar TL kaçırdı!

Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarının yaptığı denetimler, büyük inşaat şirketlerinin ciddi oranlarda vergi kaçırdığını ortaya koydu

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Gayrimenkul sektöründe geçen yıl yapılan incelemelerde önce tapu kayıtları tarandı. Kayıtlarda satış adedi fazla olan inşaat firmaları ve müteahhitler ile bunlardan gayrimenkul alanlar belirlendi. Daha sonra da bu kişilerin banka kayıtları ile kendileri ve yakınlarının para transferleri çıkarıldı. 141 inşaat şirketi ve müteahhit nezdinde inceleme sonucunda, devlete 8 milyar 348.7 milyon lira gelir beyan ettiği, buna karşılık 2 milyar 710.5 milyon lirayı devletten kaçırdığı bildirildi. Ankara'da yüzde 15, İstanbul'da yüzde 21, İzmir'de yüzde 23.8, genelde ise yüzde 32.5'lik bir kaçak oranına ulaşıldı. Gelirini gizleyerek vergi kaçıran inşaat şirketleri ve müteahhitlere, 190 milyon 947 bin 948 lira vergi tahakkuk ettirildi, ayrıca aynı miktarda ceza uygulandı. Benzer görüntülerin yaşandığı yabancılara mülk satışında da Antalya, adeta vergi kaçırma merkezi oldu. Bu ilde her 3 liralık satışın sadece 1 lirası devlete beyan edildi. Antalya'da yüzde yüzde 303.8 olan kaçak oranı, Kuşadası'nda yüzde 77.3, Bodrum'da ise yüzde 38.3 olarak hesaplandı.
Sabah

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

İnşaatçı, gelirinin dörtte birini gizledi

Lüks konut üreten şirketleri inceleyen hesap uzmanları, 141 firmanın 2008'de devlete 8.3 milyar lira gelir beyan ettiğini, 2.7 milyar liralık geliri ise gizlediğini belirledi
Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun gayrimenkul sektöründeki yaptığı denetimler, lüks konut üreten inşaat şirketlerinin geçen yıl kazançlarının dörtte birini devletten gizleyerek %vergi% kaçırdığını ortaya koydu. Hesap Uzmanları Kurulu'nun önceki yıl gayrimenkul sektöründe başlattığı vergi denetimleri geçen yıl da devam etti.
Bu kapsamda önce tapu kayıtları tarandı. Kayıtlarda satış adedi fazla olan inşaat firmaları ve müteahhitler ile bunlardan gayrimenkul alanlar belirlendi. Daha sonra da bu kişilerin banka kayıtlarıyla kendileri ve yakınlarının para transferleri çıkarıldı. Bu ön hazırlığın ardından da seçilen mükelleflere yönelik kapsamlı bir vergi incelemesi başlatıldı.

2.7 milyar kaçırdılar
Hesap uzmanları, 2008 yılında 141 inşaat şirketi ve müteahhidi inceledi ve 908 rapor düzenlendi. 141 mükellefin devlete 8.3 milyar lira gelir beyan ettiği, buna karşılık 2.7 milyar devletten kaçırdığı bildirildi.
Ankara'da incelenen 26 mükellefin beyan ettiği gelir 1.3 milyar lira, kaçırdıkları gelir 200 milyon lira, İstanbul'da incelenen 15 mükellefin beyan ettiği gelir 3.9 milyar lira, kaçırdıkları gelir de 832.8 milyon lira olarak saptandı. 3 mükellefin incelendiği İzmir'de ise beyan edilen gelir 317 milyon lira, kaçırılan tutar 75.5 milyon lira olarak tespit edildi. Ankara'da yüzde 15, İstanbul'da yüzde 21, İzmir'de yüzde 23.8, genelde ise yüzde 32.5 kaçak oranına ulaşıldı.

İş tapuda bitiyor
Hesap uzmanlarının incelemeleri, kaçak işlemine en fazla satış fiyatı düşük gösterilerek, tapuda başvurulduğunu ortaya çıkardı. Bunu giderleri yüksek göstererek vergi kaçırma yöntemi takip etti. Gelirini gizleyen inşaat şirketleri ve müteahhitlere, 190.9 milyon lira vergi tahakkuk ettirildi ve aynı miktarda ceza uygulandı.
Milliyet

141 inşaat şirketi maliyet-fiyat oyunu yaptı, 2.7 milyar vergi kaçtı

Krize rağmen lüks konut satışlarında sıkıntı çekmeyen büyük inşaat şirketlerinde ciddi vergi kaçağı bulundu. Hesap uzmanlarının vergi incelemesine tabi tuttuğu 141 inşaat şirketinin devlete 8,3 milyar gelir beyan ettiği, 2.7 milyar lirayı ise kaçırdığı anlaşıldı. Gayrimenkul piyasasındaki kaçak oranı yüzde 32.5'i buldu.

MALİYE Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun gayrimenkul sektöründeki yaptığı denetimler, krize rağmen lüks konut satışlarında sıkıntı çekmeyen büyük inşaat şirketlerinin iş vergi ödemeye gelince satış tutarını düşük göstererek ya da maliyetleri şişirerek, ciddi oranlarda vergi kaçırdığını ortaya koydu. Yapılan vergi denetimleri sonucunda, şu sonuçlar elde edildi:

141 şirket incelendi

Hesap uzmanları, 2008 yılında 141 inşaat şirketi ve müteahhit nezdinde incelemede bulundu. İncelemeler sonucunda da 908 rapor düzenlendi. Bu raporlarda 141 mükellefin devlete 8 milyar 348 milyon 731 milyon 965 lira gelir beyan ettiği, buna karşılık 2 milyar 710 milyon 522 bin 494 lirayı devletten kaçırdığı bildirildi.

1.3 milyar TL'de 200'ü kaçak

Ankara'da incelenen 26 mükellefin beyan ettiği gelir 1 milyar 331 milyon 743 bin 193 lira, kaçırdıkları gelir 200 milyon 58 bin 898 lira tespit edildi. İstanbul'da incelenen 15 mükellefin ise beyan ettiği gelir 3 milyar 969 milyon 635 bin 713 lira, kaçırdıkları gelir de 832 milyon 848 bin 27 lira olarak saptandı. 3 mükellefle ilgili incelemenin sonuçlandırıldığı İzmir'de ise beyan edilen gelir 317 milyon 51 bin 305 lira, kaçırılan tutar 75 milyon 529 bin 540 lira olarak tespit edildi.

Kaçak oranı 32.5 oldu

Böylece 3 büyük ilde 5 milyar 618 milyon 430 bin 211 liralık beyana karşılık 1 milyar 108 milyon 436 bin 465 liralık kaçakla karşı karşıya kalınırken, ekiplerin incelemelerinde de beyan edilen gelir 2 milyar 730 milyon 301 bin 754 lira, kaçırılan gelir 1 milyar 602 milyon 86 bin 29 lira oldu. İncelemelerde Ankara'da yüzde 15, İstanbul'da yüzde 21, İzmir'de yüzde 23.8, genelde ise yüzde 32.5'lik bir kaçak oranına ulaşıldı.

190.9 milyon liralık ceza

İncelemeler sonucunda gelirini gizleyerek vergi kaçıran inşaat şirketleri ve müteahhitlere, 190 milyon 947 bin 948 lira vergi tahakkuk ettirildi, ayrıca aynı miktarda ceza uygulandı.

Hesap Uzmanlarının incelemeleri, kaçak işlemine en fazla satış fiyatı düşük gösterilerek, tapuda başvurulduğunu ortaya çıkardı. Bunu giderleri yüksek göstererek vergi kaçırma yöntemi takip etti.

Yabancılara 158.2 milyon TL'lik mülk satıp, devletten sakladılar

HESAP uzmanları, gayrimenkul piyasasındaki sektör denetimlerinin yanı sıra, geçen yıl Antalya, Kuşadası ve Bodrum'da yabancılara satılan gayrimenkulleri de inceleme altına aldı. 38 mükellef için 132 raporun düzenlendiği bu incelemelerde, mükelleflerin devlete yabancılara 158 milyon 21 bin 866 liralık mülk sattıkları yönünde beyanda bulundukları ortaya kondu. Buna karşılık 209 milyon 419 bin 251 liranın kasaya girdiği halde, devlete bildirilmediği belirtildi. Hesap uzmanları, tapuda düşük beyan sonucu oluşan bu fark için mükelleflere 19 milyon 121 bin 673 lira vergi çıkardı, 19 milyon 307 bin 891 lira da ceza kesti.

Antalya'da 3 TL'nin 1 TL'si beyan edildi

Yabancılara mülk satışında Antalya, vergi kaçırma merkezi oldu. Bu ilde her 3 liralık satışın sadece 1 lirası devlete beyan edildi.

Antalya'da incelenen 47 milyon 559 bin 228 liralık matrahta, 144 milyon 487 bin 866 liralık fark bulundu.

Antalya'da yüzde yüzde 303,8 olan kaçak oranı, Kuşadası'nda yüzde 77.3, Bodrum'da ise yüzde 38.3 olarak hesaplandı.

Kuşadası'nda 57 milyon 998 bin liralık beyana karşılık 44 milyon 850 bin 153 lira, Bodrum'da ise 52 milyon 464 bin 638 liralık beyana karşılık 20 milyon 81 bin 232 liralık kaçak tespit edildi.
Hürriyet

Gayrimenkulde vergi gayet kaçak olur!

Maliye Bakanlığı gayrimenkul sektöründeki vergi vurgununa el attı. Hesap uzmanlarının vergi incelemesine tâbi tuttuğu 141 inşaat şirketinin devlete 8,3 milyar gelir beyan ettiği, 2,7 milyar lirayı ise kaçırdığı anlaşıldı

Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nun gayrimenkul sektöründeki yaptığı denetimler, krize rağmen lüks konut satışlarında sıkıntı çekmeyen büyük inşaat şirketlerinin iş vergi ödemeye gelince satış tutarını düşük göstererek ya da maliyetleri şişirerek, ciddi oranlarda vergi kaçırdığını ortaya koydu. Hesap Uzmanları Kurulu'nun önceki yıl gayrimenkul sektöründe başlattığı vergi denetimleri geçen yıl da devam etti. Kayıtlarda satış adedi fazla olan inşaat firmaları ve müteahhitler ile bunlardan gayrimenkul alanlar belirlendi. Daha sonra da bu kişilerin banka kayıtları ile kendileri ve yakınlarının para transferleri çıkarıldı. Bu ön hazırlığın ardından da seçilen mükelleflere yönelik kapsamlı bir vergi incelemesi başlatıldı.

382 MİLYON LİRALIK CEZA

Hesap uzmanları, 2008 yılında bu çerçevede 141 inşaat şirketi ve müteahhit nezdinde incelemede bulundu. İncelemeler sonucunda da 908 rapor düzenlendi. Bu raporlarda 141 mükellefin devlete 8 milyar 348 milyon 731 milyon 965 lira gelir beyan ettiği, buna karşılık 2 milyar 710 milyon 522 bin 494 lirayı devletten kaçırdığı bildirildi.

MÜLK SATIŞI...

Hesap uzmanları, gayrimenkul piyasasındaki sektör denetimlerinin yanı sıra, geçen yıl Antalya, Kuşadası ve Bodrum'da yabancılara satılan gayrimenkullere yönelik de inceleme gerekleştirdi. 38 mükellef için 132 raporun düzenlendiği bu inceleme-lerde, mükelleflerin devlete yabancılara 158 milyon 21 bin 866 liralık mülk sattıkları yönünde beyanda bulundukları ortaya kondu. Buna karşılık 209 milyon 419 bin 251 liranın kasaya girdiği halde, devlete bildirilmediği belirtildi.

Denetimden çekinmiyorlar

Kayıt dışıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlere rağmen bazı sektörlerde kayıt dışının yaygın olarak devam ettiği ortaya çıktı. Dershane, sürücü kursu, otel, otobüs işletmesi gibi iş yerlerine yönelik denetimlere rağmen kayıt dışının yaygın olarak devam ettiği ortaya çıktı. SGK'nın geçen yıl yaptığı denetimlerde bin 357 kaçak iş yerinin tescili sağlandı, 16 bin 617 kaçak, 4 bin 454 sahte sigortalı tespit edildi. Mevzuata aykırı faaliyette bulunan işyerlerine 142 milyon 326 bin 694 lira ek prim matrahı tahakkuk ettirildiGeçen yıl sektörler itibariyle gerçekleştirilen denetim sonuçları, bazı sektörlerde önceki yıllarda yapılan denetimler ve ceza uygulamalarına karşın kayıt dışından vazgeçilmediğini gösterdi.
Yenişafak

pus