15 maddede site toplantılarında oylama süreci!

15 maddede site toplantılarında oylama süreci!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "15 maddede site toplantılarında oylama süreci" konulu yazısını Emlakkulisi.com okurları için kaleme aldı. İşte Nihat Dönmez'in yazısı...1. Toplantının özelliğine göre, açılış şartları oluşunca, kurul bir toplantı heyeti seçer. Bu heyet toplantı gündemine ilişkin konuları görüşmeye açar ve geçerli oy üzerinden oylamaya açar. 

2. Yukarıda detayı verilen oy hesaplarının özetini tekrar yaptığımızda; her malik arsa payına bakılmaksızın her bir bağımsız bölümü için bir oy hakkına sahiptir.

3. Ancak bir malikin kullanabileceği oy sayısı, toplam bağımsız bölüm sayısının 1/3’den fazla olamaz.

4. Bir bağımsız bölümün birden fazla maliki varsa, malikler kendi aralarından yetkilendirdikleri ortak üzerinden oyunu kullanabilir. 

15 maddede site toplantılarında oylama süreci!

5. Yaşı veya hukuki statüsü dolayısı ile oy kullanmaları kısıtlı olanlar vasileri üzerinden oy kullanırlar. Vekiller ise kendilerine ait oylar hariç tüm bağımsız bölümlerin %5’i kadarı için oy kullanabilir.

6. Ancak, kırk ve daha az sayıdaki kat mülkiyetine tabi taşınmazlarda bir kişi, en fazla iki kişiye vekalet edebilir.  

7. Alınacak karar doğrudan doğruya kendini ilgilendiren kat maliki görüşmelerde hazır bulunabilir, fakat oya katılamaz.

8. Toplantı heyeti gündem üzerinden konuları görüşmeye açar, görüşmeler sonunda oluşan kanaatler üzerinden, konuyu evet-hayır yoğunluğuna getirir ve oylar.  

9. Hazirunun sekretaryasından sorumlu olan yukarıdaki kısıtlamalara istinaden her toplantıya katılana özel kaşeli bir oy sayısı tabelası düzenler.

10. Toplantı heyeti bu tabelalar üzerinden oyları sayar ve kurula oylama sonucunu seslendirerek tutanağa geçer.

11. Oylamaya konu olan gündem hakkında kanunda özel hükmü bulunanlar hariç, kurula katılanların (ikinci toplantı da salt) çoğunluğunun oyuyla karar alınır.

15 maddede site toplantılarında oylama süreci!

12. Genel kural olarak, kat malikleri/temsilciler kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlası ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verir. 

13. Bu toplantı açılış şartları katılım azlığı dolayısı ile karşılanamamışsa toplantı (7/15 gün kuralına göre) ötelenir. İkinci toplantı katılım oranına bakılmaksızın açılır ve kararlara da katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

14. Bu genel kural yönetsel birkaç iş için (örneğin aidatların belirlenmesi, icra takibini başlatma süre şartları vb.) geçerlidir.  

15. Bunun yanında bazı kararların alınması hakkında kanunda özel hükümler mevcuttur.


Nihat Dönmez/Site Yönetimleri Danışmanı    

www.famcoturk.com.tr 
 

12 maddede site toplantılarında oylama prensipleri!