1933 yılında binalara kat sınırlaması getirilmiş!

1933 yılında binalara kat sınırlaması getirilmiş!

22 Ağustos 1933 Akşam Gazetesi'nde yer alan haberde, yeni yapılan yüksek binaların Ayasofya ve Sultanahmet gibi tarihi abidelerin manzarasını kapattığını ve belediyenin bu duruma tedbir aldığı yazılmış.Bazı semtlerde binaların irtifaı tahdit edildi.


Son zamanlarda Sultanahmet, Ayasofya cihetlerinde ve diğer bazı mahallerde yapılan yüksek binalar büyük camilerle tarihi abideleri kapatarak şehrin güzelliğini bozmaktadır.

Belediye bu ciheti nazarı dikkate alarak, yeni yapılar kanunu inşaatın irtifaını tahdit etmek hakkını verdiği için Çatlakkapı'dan Sarayburnu'na kadar çekilecek mevhum bir hattın deniz tarafında kalacak kısmında inşa edilecek binaların 9 metreden fazla yükseklikte olamamasına karar verilmiştir.

Belediye bu suretle şehrin müstakbel planı yaılıncaya kadar bu sahillerin güzelliğini muhafaza etmek fikrindedir.


Akşam Gazetesi 22 Ağustos 1933Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com