02 / 10 / 2022

1938 yılında Taksim Meydanı genişletilecek!

1938 yılında Taksim Meydanı genişletilecek!

1938 yılında Taksim Meydanı yepyeni bir şekil alacakmış. Meydandaki bir apartman, birkaç dükkan ve Taksim Kışlası'nın müştemilatı kaldırılacakmış. Çalışmalar tamamlandığında meydanda denizi görmek mümkün olacakmış.1938 yılında Taksim Meydanı genişletilecek!


Taksim Meydanı yepyeni bir şekil alacak


Meydan genişleyecek, bir kısımdan denizi görmek kabil olacak


Su hazineleri, Rum kilisesinin önündeki dükkanlar, Kalmis Apartmanı ve yanındaki birkaç bina kaldırılacak, bu yerde bir kule yapılacak


    İstanbul'da başlanacak olan imar hareketleri arasında Taksim Meydanı'nın genişletilmesi de bulunduğunu yazmıştık. Bugünkü Taksim Meydanı'nı ihtiyaca kafi gelmeyecek kadar küçüktür. Hava biraz iyi olunca tramvaylar, otomobiller buradan geçmekte güçlük çekmektedir. Bunun için meydanın genişletilmesi zaruri görülmüştür. 

    Meydan genişletilirken buradan denizin görünmesine imkan bırakılması da düşünülmüştür. Avrupa'da bu gibi meydanlardan, hatta caddelerden denizi ve gölleri görmek kabil olduğu halde üç tarafı denizle çevrilmiş olan İstanbul'un sokaklarından ve meydanlarından denizi görmek kabil değildir. Taksim Meydanı'na yeni şekil verildikten sonra meydanın bir kısmından olsun deniz görülebilecektir. 

    

Taksim Meydanı şu şekilde genişletilecektir:


1- Taksim Kışlası'nın müştemilatından olan garaj, elektrik sergisi Camlı Köşk kaldırılacaktır.


2- Su hazinelerinin bulunduğu saha kaldırılacaktır.


3- Rum kilisesinin önündeki dükkanlar istimlak edilerek kaldırılacaktır.


4- Meydana bakan Kalmis Apartmanı ve yanındaki birkaç bina kaldırılacaktır. Bu binalar kaldırıldıktan sonra denizi görmek kabil olacağı gibi B. Prost burada bir kule yapılmasını da pla19na koymuştur. 

      

    İptida Taksim Kışlası ve müştemilatı istimlak edilerek sergi binası yapılacaktır. Meydanın açılması için diğer istimlaklere bundan sonra sıra gelecektir.


Akşam 10 Mayıs 1938Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com


Geri Dön