1938 yılında Taksim Meydanı'na yeni plan!

1938 yılında Taksim Meydanı'na yeni plan! 1938 yılında Taksim Meydanı'na yeni plan!

1938 yılında Fransız Mimar Gotye, Taksim Meydanı için yeni bir plan hazırlamış ve hazırladığı planı Lütfi Kırdar'a arz etmiş. Plan, Vali Kırdar'ın tetkikinden sonra Prost'un tasvibinden geçecekmiş.

Taksim Meydanı


B. Gotye yaptığı planı Vali'ye verdi


    Taksim'deki umumi abdesthanenin yıktırılarak arka tarafa yeni bir abdesthane yapılması ve daha bazı yeniliklerle Taksim Meydanı'nın güzelleşmesi etrafında yapılan tetkikat bitirilmişti. Mimar B. Gotye bu hususta hazırlamakta olduğu planı bitirmiş ve Vali ve Belediye Reisi B. Lütfi Kırdar'a arz etmiştir. B. Gotye plan üzerinde Vali'ye izahat da vermiş ve evvelki akşam Paris'e hareket etmiştir. 

    Mimarın hazırladığı Taksim Meydanı planı Vali'nin tetkikinden sonra şehircilik mütehassısı B. Prost'un tasvibinden geçecek ve böylece kesbi katiyet edecektir. Planın tatbikine pek yakında başlanacaktır.


Akşam 18 Kanunuevvel (Aralık) 1938Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com