09 / 08 / 2022

1939 yılında Sultanahmet Cezaevi yıkılarak yerine İstanbul Adliye Sarayı yapılacakmış!

1939 yılında Sultanahmet Cezaevi yıkılarak yerine İstanbul Adliye Sarayı yapılacakmış!

1939 yılında İstanbul Adliye Sarayı'nın inşasına başlanacakmış. Adliye Sarayı 1845 yılında inşasına başlanan Necip Fazıl'ın, Nazım Hikmet'in yattığı Sultanahmet Cezaevi yıktırılacak ve arsasına Adliye Sarayı inşa edilecekmiş.Adliye Sarayı

Hapishane binası yerinde yapılması kararlaştırıldı.


Şehir planı Nafia Vekaleti'nce tasdik edildiği için Adliye Sarayı'nın da eski hapishane binasının yerinde inşası kararlaştırılmıştır.


İstanbul'da inşa edilecek yeni resmi dairelerin planları Vekiller Heyeti tarafından tasdik ve yüksek tasdike arzedilmiştir. Planlar tasdik edildikten sonra eski hapishane binasının hemen yıktırılmasına ve yeni Adliye Sarayı'nın inşasına başlanacaktır.

İlerde yeni Adliye Sarayı'nın yanında Tapu İdaresi'nin bulunduğu sahada  belediye ve vilayet binası yapılacaktır.

(1938 yılında bir Reşat Altını 13 liraymış.)


Akşam Gazetesi  21 Haziran 1939


Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com