1941 yılında Kadıköy Hasanpaşa'da iki ev sekiz sene taksitle 2 bin liraya satılacakmış!

1941 yılında Kadıköy Hasanpaşa'da iki ev sekiz sene taksitle 2 bin liraya satılacakmış!1941 yılında Emniyet Sandığı tarafından verilen ilanda Sütlüce'de bir arsa 50 liraya satılacakmış. Aynı ilanda Kadıköy Hasanpaşa'da iki ev 2 bin liraya sekiz sene taksitle satılacakmış.


Emniyet Sandığı İlanları


Taksitle emlak satışı sekiz sende % 8,5 faizle ödenir.

                                                                            Maliyet

Semti                                                           Cinsi  kıymeti 

Sütlüce'de Abdüsselam Sütlüce Mahallesi

Abdüsselam Sokak'da eski 25, 27 yeni 25    Arsa      50

ve 27 numaralı.

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde eski A-

dalet, yeni Hürriyet Sokak'ta eski 7 mü.        İki ev   2000

yeni 1/1, 1/2, 8 numaralı.


1- Arttırma 19 Mart 941 tarihine düşen çarşamba günü yapılacak ve 13'ten 15'e kadar devam edecektir.

   İhale, arttırma sonunda en yüksek bedel verene yapılır.

2- Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin %15'i nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır.

3- Arttırma bedelinin dörtte biri peşin, geri kalanı sekiz senede, sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir.

4- Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul, sandığa birinci derece ipotekli kalır.

5- Binaların fotoğrafları sandık binasındaki satış salonunda teşhir olunmaktadır. Fazla tafsilat almak için salona müracaat edilir.


(1941 yılında Reşat Altın -7.2 gram- 25 liraymış, milletvekili maaşı işe 433 liraymış.)


Cumhuriyet Gazetesi 28 Şubat 1941


Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com