1948 yılında Dolmabahçe Gazhanesi'nin nakil masrafı 2.5 milyon lira!

1948 yılında Dolmabahçe Gazhanesi'nin nakil masrafı 2.5 milyon lira!

1948 yılında Dolmabahçe'de faaliyet gösteren Dolmabahçe Gazhanesi'nin Hasköy mıntıkasına nakli için, imtiyaz sahibi olan Fransa merkezli şirket, İstanbul Belediyesi'nden kendisine 2.5 milyon lira verilmesini istemiş.
1948 yılında Dolmabahçe Gazhanesi nin nakil masrafı 2.5 milyon lira!


Dolmabahçe Gazhanesi


Şirket nakil masrafı için Belediye'den 2.5 milyon lira istedi


     Dolmabahçe'deki havagazı tesislerinin başka yere nakledilmesi meselesi dün etraflı şekilde görüşülmüştür. Belediye'nin Fen İşleri Dairesi'nde reis muavini Sait Koçak'ın başkanlığında şirket mümessilleriyle Belediye mensupları arasında cereyan eden görüşmede şirket, nakil işi için kendisine 2.5 milyon lira verilmesini istemiştir. 

     Şehir Meclisi, geçen sene Hasköy mıntıkasının imar planını kabul etmişti. Bu planda Hasköy'ün meskun mahallelerinden uzak bir mıntıkasında Dolmabahçe Gazhanesi için de yer ayrılmıştı.

     Şirket tarafından 2.5 milyon lira tuttuğu söylenen nakil masraflarının Belediyece ödenmesi pek mümkün görülmemektedir. 56 sene müddetle imtiyaz almış bulunan şirketin halen 15 senelik bir zamanı kalması ve mali vaziyetinin de müsait olmaması dolayısıyla bu masrafları ihtiyar edecek durumda bulunmadığı söylenmektedir. Bununla beraber, meselenin komisyon tarafından tetkikine devam olunacaktır. Hakiki nakil masrafları ayrıca Belediye tarafından da hesaplandıktan sonra gazhanenin nakil işi hakkında tekrar görüşmeler yapılacaktır.


(1948 yılında Reşat Altın 41 liraya satılıyormuş.)


Akşam 19 Ağustos 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com