1948 yılında Eytam Caddesi'nde 360 metrekare arsa 63.087 liraya satılacakmış!

1948 yılında Eytam Caddesi'nde 360 metrekare arsa 63.087 liraya satılacakmış! 1948 yılında Eytam Caddesi'nde 360 metrekare arsa 63.087 liraya satılacakmış!

Reşat Altın'ın 41 lira olduğu 1948 yılında Harbiye, Eytam Caddesi'nde 360 metrekare arsa İstanbul Belediyesi tarafından pazarlıkla satılacakmış. 360 metrekare arsaya biçilen değer 63 bin 87 liraymış.

İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI


   Beyoğlu'nda Harbiye Mahallesi'nin Eytam Caddesi'nde kadastronun 931'inci adasında 3 parselden müfrez 360,50 metrekare sahalı Belediye malı arsa pazarlık suretiyle satılacaktır.

   Tahmin bedeli 63087,50 lira ve ilk teminatı 4404,38 liradır. Şartnamesi 158 kuruş bedel mukabilinde Belediye Emlak Müdürlüğü'nden satın alınacaktır. 

   Pazarlık 14 Haziran 948 Pazartesi günü saat 14'de Daimi Komisyon'da yapılacaktır. 

   İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektubu ve imzalı şartname ile birlikte ihale günü saat 14'de Daimi Komisyon'da bulunmaları lazımdır.


(1948 yılında Reşat Altın 41 liraymış.)


Hürriyet Gazetesi 3 Haziran 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com