08 / 12 / 2023

1948 yılında KüçükÇiftlik Park'ta lunapark ve gazino kurulacak!

1948 yılında KüçükÇiftlik Park'ta lunapark ve gazino kurulacak!

1948 yılında mülkiyeti Yusuf İzzeddin Efendi'nin mirasçılarına ait olan KüçükÇiftlik Park'ta, arazi sahipleri, lunapark ve gazino kurmak istemişler. Mali vaziyetinden dolayı parkı istimlak edemeyen Belediye, arazi sahipleri tarafından gelen teklifi değerl1948 yılında KüçükÇiftlik Park ta lunapark ve gazino kurulacak!


KüçükÇiftlik Park


Arazi sahipleri Lunapark ve gazino kurmak istiyorlar


     Şehir imar planı mucibince Maçka sırtlarının aşağısında bulunan KüçükÇiftlik Park iki numaralı parkın sahası içinde bulunuyor. Bu arazi, eski Veliaht Yusuf İzzeddin Efendi veresesine aittir. Defterdarlık, Varlık Vergisi tahakkuk ve tahsili sırasında bu araziyi satılığa çıkarmış, Belediye'ye ihale edilmişti. Fakat bilahare veresenin teşebbüsü üzerine bu ihale bozulmuş ve Deftardarlık KüçükÇiftlik Park'ını vereseye, verdiği parayı da Belediye'ye iade etmişti. 

     Şimdi, KüçükÇiftlik Park iki numaralı park hududu dahilinde olduğu için -diğer boş arazi gibi buranın- ifrazı ile satılmasına imkan görülmemektedir. Diğer taraftan iki numaralı parkın tanzimi yüzünden Küçük parktaki arazi fiyatları da çok artmıştır. Bu vaziyet karşısında buranın istimlaki çok mühim para tutacağından Belediye bugünkü mali vaziyeti dolayısıyla KüçükÇiftlik Park'ını istimlak edemeyecektir. 

     Ancak KüçükÇiftlik Park sahipleri de burasını ifraz ederek satamayacaklarını anladıklarından bazı teşebbüs sahipleriyle anlaşarak Belediye'ye bir teklifte bulunacaklardır. Bu teklife göre Belediye'nin iki numaralı parkta yapacağı tesisat dairesinde lunapark, gazino gibi şeyler tesis edecekler ve kendileri bunları bir müddet işletebilmek hakkını haiz bulunacaklardır. Belediye bu teklif üzerine tetkikat yapacak ve kati kararını verecektir. 


Akşam  14 Ağustos 1948Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.comGeri Dön