1949 yılında İstanbul en pahalı şehirmiş!

1949 yılında İstanbul en pahalı şehirmiş!


1949 yılında Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından neşredilen konjonktür adlı dergide, gıda masrafları baz alınarak yapılan şehirler arasında ki mukayesede en pahalı şehir İstanbul'muş. En pahalı ikinci şehir ise İçel'miş.1949 yılında İstanbul en pahalı şehirmiş!


En pahalı vilayet


Yapılan mukayesede İstanbul olduğu anlaşıldı.


  Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı tarafından neşredilen konjonktür dergisinde belirtildiğine göre gıda masrafları bakımından vilayetler arasında yapılan bir mukayesede en pahalı vilayet olarak İstanbul gelmektedir.

  Memleket ortalaması 100 kabul edildiğine göre muhtelif illerdeki gıda masrafları şu şekilde görülmektedir:

  İstanbul 114, İçel 106, Denizli 104, Konya ve Antalya 102, İzmir, Zonguldak ve Seyhan 101, Trabzon, Kastamonu ve Eskişehir 100, Elazığ 99,  Ankara  96, Edirne ve Samsun 95, Kayseri ve Diyarbakır 94, Sivas 91, Giresun 90, Erzurum 88.


Akşam Gazetesi 7 Eylül 1949Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com