1952 yılında Belediye, atlı arabaların trafikten kaldırılmasını düşünüyormuş!

1952 yılında Belediye, atlı arabaların trafikten kaldırılmasını düşünüyormuş!

1952 yılında Belediye, İstanbul trafiğini rahatlatmak için atlı arabaların kaldırılmasını lüzumlu görüyormuş. Atlı arabasıyla geçimini sağlayan yüzlerce insanı da mağdur etmemek için bu insanları kredi yoluyla kamyon sahibi yapılması düşünülüyormuş.


1952 yılında Belediye, atlı arabaların trafikten kaldırılmasını düşünüyormuş!


Atlı arabalar


Belediye, seyrüseferi tanzim için kaldırılmalarını lüzumlu görüyor.


Belediye, şehrimizdeki atlı arabaların durumu ile ciddi şekilde meşgul olmaya başlamıştır. Seyrüseferi güçleştiren ve caddeleri tıkayan atlı arabaları kaldırmaktan başka çare görememiştir. Fakat bu yüzden geçinen binlerce ailenin vaziyetini de göz önünde tutan Belediye, araba sahiplerini birleştirerek kamyon sahibi yapıp çalıştırmaktan başka bir yol bulamamıştır. Mevcut atlı arabalara köy ve kasabalardan müşteri bulmak kolay olacağından bunların satılması ve 1 - 2 bankadan kredi temin ederek 5 ila 10 kişinin birleşerek kamyon sahibi olması mümkün görülmektedir. Bu maksatla teşkil edilen komisyon meseleyi tetkik etmektedir


Akşam Gazetesi 5 Ocak 1952Abdullah Kutalmış Mızrak/Emlakkulisi.com