1958 yılında Ataköy İkinci Kısım inşaatına başlanacakmış!

1958 yılında Ataköy İkinci Kısım inşaatına başlanacakmış! 1958 yılında Ataköy İkinci Kısım inşaatına başlanacakmış!

1958 yılında Emlak Kredi Bankası Ataköy İkinci Kısım inşaatına başlanacakmış. Birinci kısımda daire sahibi olamayan vatandaşlara yönelik yapılacak olan proje, 600 daireyi ihtiva ediyormuş ve inşaata en kısa zamanda başlanacakmış.ATAKÖY İKİNCİ KISIM İNŞAATINA BAŞLANIYOR


  İstanbul'da Ataköy'de inşasına başlanan birinci kısım blok apartmanlarda bir daire edinmek üzere bankamızda hesap açtırmış bulunan müşterilerimiz arasında tevzie esas olacak birinci tasnif yapılarak netice şubelerimize bildirilmiştir.

  Sayın halkımızın Ataköy Sahil Sitesi'ne gösterdiği rağbet ve alaka muvacehesinde yapılan elemede tasnide giremeyen vatandaşların da bir an evvel birer meskene sahip olabilmelerini teminen mudilerimizin tercih ettikleri küçük tipler de nazarı dikkate alınmak suretiyle takriben 600 daireyi ihtiva etmek ve 1. kısım inşaatla birlikte yürütülmek üzere hazırlanacak projesine göre, Ataköy 2. Kısım inşaatına en kısa zamanda başlanacaktır. 

  Ataköy birinci kısım inşaatına ait ilk tasnifte kendisine bir daire tahsis edilemeyen hesap sahiplerine, ikinci kısım inşaatımızda mevcut planları muteber sayılmak suertiyle ruçhaniyetlerinin temini yoluna gidilecektir. 

  Keyfiyet, evvelce hesap açtırmış bulunan muadillerimizle sayın halka bildirir ve fazla tafsilat için gişelerimize müracaat edilmesi rica olunur.


Türkiye Emlak Kredi Bankası Umum MüdürlüğüHürriyet Gazetesi 12 Mayıs 1958 Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com