1958 yılında briket imali yasaklanmış!

1958 yılında briket imali yasaklanmış! 1958 yılında briket imali yasaklanmış!

1958 yılında tuğla yerine kullanılmaya başlanan briket imali yasaklanmış. İnşaatlarda tuğlaya nazaran çok kolay işlenen brikete rağbet artmış. Briket imalinin yasaklanmasının nedeni ise çimento sıkıntısından kaynaklanmaktaymış.Tuğla yerine kullanılan briket imali yasak edildi.

Bu ani kararın çimento durumu ile ilgili olarak alındığı bildiriliyor.


  Son zamanlarda aşağı yukarı bütün inşaat işlerinde tuğlanın yerini almaya başlayan briket imalinin yasak edildiği haber verilmektedir. Ekseriyeti kömür artıklarının ve pek az bir kısmı da kumla çimento karışımından elde edilen briketler tuğlaya nazaran çok kolaylıkla işlendiği için rağbet görmekteydi. Yasak kararı son zamanlarda çekilen çimento sıkıntısının tesiriyle alınmış olup briket imalcilerine verilen çimentolar doğrudan doğruya hakiki ihtiyaç sahiplerine devredilecektir. İlgililer tuğla imalinin hiçbir şekilde çimento istemediğini ve hiçbir devirde tuğla sıkıntısı çekilmediğini bilhassa bildirmektedirler.

  Buna karşı briket imalcileri her biri 10-20 tuğla yerinin tutan briketlerde kullanılan çimentonun büyük bir yekun tutmayacağını, bu iş sahasında çalışan binlerce işçinin tam inşaat mevsiminde işsiz kalacağını, tuğla işlemek mecburiyetinin çalışma saati bakımından da fazla zamana ihtiyaç hissettireceğini ileri sürerek yasak kararının kaldırılmasını istemişlerdir. 


Hürriyet Gazetesi 29 Mayıs 1958 Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com