1964 yılında Havai Metro'nun kurulması teklif edilmiş!

1964 yılında Havai Metro'nun kurulması teklif edilmiş!

1964 yılında Alman Krupp Şirketi'nin temsilcileri, belediyeye İstanbul'da Havai Metro şebekesi kurmayı teklif etmiş. Lastik tekerlekli yapılacak olan Havai Metro, Haşim İşcan tarafından da olumlu karşılanmış.


1964 yılında Havai Metro


KURULMASI düşünülen havai hat, resimde görüldüğü gibi, caddelerin ortasına dikilen beton direklerin üzerinden kaydırılan elektrikli vagonlardan ibarettir.


Haşim İşcan havai metro teklifini müspet karşıladı.


Alman firması iki yılda İstanbul'a bir şebeke kurabileceğini söylüyor.


  Alman Krupp fabrikalarının mümessili, Belediye'ye İstanbul'da kredi ile bir Havai Metro kurmayı teklif etmiştir.

  İlk defa 1957 yılında Amerika'nın Scattle şehrinde tatbik edilen havai hat, metro inşaatından 5 defa daha ucuza çıkmaktadır. Havai metronun beher kilometresi, 11 milyon 250 bin liraya mal olmaktadır. İşletme masrafları ise, hiç denecek kadar azdır. Beton raylar üzerinde ve yerden 4-5 metre yükseklikte yürüyecek olan vagonlar, lastik tekerleklidir ve devrilme tehlikesi yoktur.

  Bu şebekenin inşası da, şehrin trafiğini hiç aksatmadan yapılmaktadır. Beton direkler ve beton raylar, başka bir yerde imal edilmekte, daha sonra geceleri cadde


1964 yılında Havai Metro


lerin ortasına monte edilmektedir. 

  Seattle şehirdeki havai metro şebekesi işe ilgili bir film, dün sabah Belediye Meclisi üyelerine gösterilmiş ve Başkan Haşim İşcan ''bu güzel bir şey, derhal yazılı teklifinizi getiriniz.'' demiştir. Alman mühendisleri şebekenin kurulacağı yerleri tespit ve maliyetini hesap için, derhal çalışmalara başlayacaklardır.

  Verilen bilgiye göre, elektrikle işleyen vagonlar, 40'ar kişiliktir ve beher katara 3 ile 5 vagon takılabilmektedir. Katarın hızı, saatte 60-70 kilometredir. İstasyonlar 5 metre yükseklikte inşa edilecek rampalar şeklindedir. Yolcular buraya merdivenle çıkacaklardır. Şehrin trafiği en kesif yerlerinde bile, tıkanıklık bahis konusu değildir. Zira havai metronun önünde, herhangi bir engel yoktur. 

  Almanlar sadece vagonlar için döviz sarf edileceğini söylemişlerdir. Beton direkler ve raylar burada imal edilecektir. Belediye bu işle ilgili anlaşmaya vardığı takdirde, Almanlar İstanbul'u iki senede muazzam bir şebeke ile örebileceklerini belirtmişlerdir.


(1964 yılında Reşat Altın 141 liraya satılıyormuş.)


Hürriyet Gazetesi 31 Mayıs 1964 Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com