1965 yılında Boğaz'ın iki yakası Sualtı Asma Tüneli ile bağlanacakmış!

1965 yılında Boğaz'ın iki yakası Sualtı Asma Tüneli ile bağlanacakmış! 1965 yılında Boğaz'ın iki yakası Sualtı Asma Tüneli ile bağlanacakmış!

1965 yılında bir İsviçre firması, Boğaz'ı birbirine bağlayacak Sualtı Asma Tüneli'ni inşa etme teklifinde bulunmuş. Ahırkapı ile Salacak arasında yapılması düşünülen tünel, 4 şeritli ve 400 milyon liraya mal olacakmış.

Asya ile Avrupa'yı bağlayacak asma tünel


Asya ve Afrika kıtalarını İstanbul Boğazı'nın üzerine bir asma köprü kurarak bağlamak için yıllardır projeler üzerinde çalışılıyor. Şimdi, Bayındırlık Bakanlığı, Boğaz'ın iki yakasının, su altından geçirilecek bir asma tünelle bağlanması için ciddi çalışmalara girişmiştir. Bakanlıkça yapılan hazırlıklara göre bu tünel, Ahırkapı ile Salacak arasında su yüzünün 15 metre altından geçecektir. Çelik halatlarla askıya alınacak ve dört yollu olacaktır. Üstte, sualtı tünelinin temsili kesiti, altta da, Boğaz haritası ile harita üzerinden tünelin geçeceği yer gösterilmektedir.

 (Hürriyet Kroki Servisi)Boğaz'ın iki yakası Sualtı Asma Tüneli ile bağlanacak.


Ahırkapı ile Salacak arasına çelik borularla 4 yollu olarak inşa edileck tünel 400 milyon liraya çıkacak.


Ankara - İstanbul'da Avrupa Yakası ile Asya Yakalarını birbirlerine bağlamak üzere yıllardır üzerinde durulan asma köprü konusundan ayrı olarak, bu defa ''emniyet mülahazaları ve ucuzluk'' sebebiyle Ahırkapı ile Salacak arasında asma sualtı tünelinin inşaatı için bir İsviçre firmasının yaptığı teklifin Bayındırlık Bakanlığı'nca incelenmesine başlanmıştır.

  Açıklamaya göre, İsviçre İngcom Ros firmasıyla bu konuda bir anlaşmaya varıldığı takdirde, iki buçuk kilometre uzunluğunda ki asma sualtı tüneli Ahırkapı-Salacak arasında 4 yollu olarak yapılacak ve takriben 400 milyon liraya mal olacaktır. Köprü bedeli eşit taksitlerle kredili olarak dört yılda ödenecektir.

  Bayındırlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, Ahırkapı-Salacak arasında yapılacak asma sualtı tünelinin eşi ilk defa Kanada'da yapılmış ve son olarak Fransa ile İngiltere'yi Manş Denizi'nin altından birbirlerine bağlayacak 
tünelin de anı esaslar dahilinde inşası için gerekli projeler tamamlanmıştır. Bakanlık, asma köprünün Boğaz'ın tabi güzelliğini bozacağına kani bulunduğu için asma köprü yerine asma denizaltı tünel prjesini çok daha makul karşılamıştır.

  Yine tünel teklifini yapan İsviçre firmasının Türkiye'deki iki temsilcisi vasıtasıyla Bayındırlık Bakanlığı'na yapılan müracaatta ve yürütülen müzakerelerde, asma tünelin, asma köprüden yarı yarıya daha ucuza çıkacağı anlaşılmıştır. Dört yollu tünel, Manş Tüneli gibi, çelik halatlarla askıya alınacaktır. Tünelin dört yolu da muazzam çelik borularla inşa edilecektir. Gidişli gelişli vasıtaların yolları, çelik boruların içinden geçecektir. Ancak bu çelik borular askıya alınacaktır. Asma Sualtı Tüneli'nin ömrü asırları aşacaktır.

  İsviçre firmasının temsilcileriyle yapılan müzakerelerde, asma tünelin su yüzünden 15 metre aşağıda inşa edilmesi hususunda anlaşma hasıl olmuştur. Tünelin bundan daha sığ bir derinlikten geçirilmesinin deniz vasıtaları için tehlike teşkil edebileceği belirtilmiştir.

  Bayındırlık Bakanlığı tarafından, bu çeşit asma sualtı tünelleri inşaatında tecrübeli bir Kanada firmasına gönderilen muhtemel projeye olumlu cevap alındığı takdirde, tünelin 4 yılda inşa edilebileceğini belirtmişlerdir.

  Ahırkapı - Salacak Sualtı Asma Tüneli 15 metre derinlikten geçeceği için denizaltılarımızın seyrüseferine de mani olmayacaktır. 

  Nihayet Bayındırlık Bakanlığı ilgilileri, asma köprü yerine asma bir sualtı tünelinin tercih sebeplerinden bir diğeri olarak da harp halinde bu tünelin köprüye nispetle çok daha emniyetli olduğunu söylemektedir. Bayındırlık Bakanlığı, İsviçre firması ile son inşaat müzakerelerine girişmek üzere Kanada'dan tünel projesine gelecek cevabı beklemektedir.


(1965 yılında Reşat Altın 149 liraya satılıyormuş.)


Hürriyet Gazetesi 20 Şubat 1965Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com