1966 yılında Bakırköy'de Kimsesiz Çocuklar Sitesi kurulacakmış!

1966 yılında Bakırköy'de Kimsesiz Çocuklar Sitesi kurulacakmış!1966 yılında Bakırköy'de yoksul, kimsesiz çocuklar için Kimsesiz Çocuklar Sitesi kurulacakmış. Bu iş için il bütçesine 2 milyon liralık ödenek konmuş. 600 kişilik tasarlanan site planı bin kişiye çıkarılacakmış.


Bakırköy'de kimsesiz - yoksul çocuklar için site kurulacak


  İstanbul Valiliği, yoksul çocuklara kanun gereğince yükümlü olduğu yüzdelerin Belediye bütçesinin darlığı dolayısıyla tahsil edememekte idi. Vali, Belediye Hesap İşleri Müdürü ve diğer ilgililerle görüşmüş ve Yoksulları Koruma Derneği'nin zor durumda bulunduğunu belirterek bir miktar avans verilmiştir. Görüşmeler sonunda 250 bin liralık yardım çeki alınmıştır. Bu para ile yoksul çocuklara bir müddetten beri yapılamayan gıda ve çeşitli yardımlar sağlanacaktır.

  Diğer taraftan Bakırköy'de kurulacak olan Kimsesiz Çocuklar Sitesi için il bütçesine 2 milyon liralık ödenek konmuştur. Bu para çeşitli tesislere sarf edilecektir. Halen 600 kişilk yapılması tasarlanan site teşkilatı plan değişimiyle bin kişiye çıkarılacaktır.


(1966 yılında Reşat Altın 157 liraya satılıyormuş.)


Hürriyet Gazetesi 1 Şubat 1966Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com