1966 yılında Moda, Caddebostan, Kalamış iskeleleri kiraya verilecekmiş!

1966 yılında Moda, Caddebostan, Kalamış iskeleleri kiraya verilecekmiş! 1966 yılında Moda, Caddebostan, Kalamış iskeleleri kiraya verilecekmiş!

1966 yılında Denizcilik Bankası Şehir Hatları Moda, Caddebostan, Kalamış iskelelerini kiraya verecekmiş. İhale usulüyle kiralanacak olan iskelelerin kira müddeti üç yılmış ve gazino olarak kiraya verilecekmiş.Moda, Caddebostan, Kalamış iskeleleri kiraya verilecek.


  Denizcilik Bankası Şehir Hatları, uzun zamandan beri battal vaziyette duran Moda, Caddebostan ve Kalamış iskelelerini kiraya vermeye karar vermiştir. Gazino olarak kiraya verilecek iskeleler, martın dokuzunda ihale usulü ile kiralanmaya başlanacaktır. Şehir Hatları Müdür Muavini Zeki Ecevit'in başkanlığını yaptığı bir komisyon, bu ihaleyle meşgul olmaktadır. Kiraya verenle kiracı arasında yapılan şartnameler, bu sene ilk defa olarak para ile satılmaktadır. İhale mensubu, 25 lira mukabili bu mukaveleyi alabilecektir. Şartnamede mutad kontrat maddelerinden başka şu hususlar bulunmaktadır. 


1- İskele tamamen vapur seferlerine açılmak istendiği takdirde, itiraz etmeksizin altı ay zarfında yeri boşaltılacaktır.


2- Vapurların en çok günde dört defa yanaşmasına itiraz etmeyecektir.


3- Kira müddeti iskelelerde 3, dükkanlarda 1 yıldır.


4- Vapurların meydana getireceği her türlü zarar, Şehir Hatları'na aittir.

 

  Komisyon Başkanı Zeki Ecevit, ''henüz bir teklif gelmedi, fakat ihalenin kalabalık olacağını tahmin ediyorum. Gazinoları daha çok deniz kulüpleri kiralamak istiyorlar, fakat verdikleri kira pek sembolik bir şey'' demektedir.


Hürriyet Gazetesi 4 Mart 1966Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com