1967 yılında İstanbul'da kaçak inşaat sayısı 37 binin üstündeymiş!

1967 yılında İstanbul'da kaçak inşaat sayısı 37 binin üstündeymiş! 1967 yılında İstanbul'da kaçak inşaat sayısı 37 binin üstündeymiş!

1967 yılında, şehirdeki kaçak inşaat ve yapıların durumu tespit edilmekteymiş ve bu iş için iki ekip kurulmuş. Tespit edilen duruma göre, İstanbul'da kaçak inşaat sayısı 37 binin üstündeymiş.


İstanbul'da kaçak inşaat sayısı 37 binin üstünde


  Şehirdeki kaçak inşaat ve yapılanların durumu tespit edilmektedir. Bu iş için iki ekip kurulmuştur. Bu ekiplerin çalışmaları hakkında Teknik Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez, şu bilgiyi vermiştir:


  -''Tespit ettiğimiz duruma göre İstanbul'un çeşitli semtlerinde gecekondu da dahil olmak üzere kaçak inşaat sayısı 37 binin üstündedir. Her ilçedeki miktar ancak kesin sonuçlar alındıktan sonra belli olacaktır. Bugünkü durumda İstanbul'da kaçak ve projeye aykırı inşaat çok fazladır. Ekiplerimiz, şube müdürlükleri elemanlarını da beraber alarak tarama yapmaktadırlar. Kanun her ne şekilde olursa olsun, gecekondu yapımına müsaade etmemekte ve ilgilileri sorumlu tutmaktadır. Biz, mevcut gecekonduların kanuni evsafı haiz olanlarını yıkacak değiliz. Yalnız yenisinin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz...


Hürriyet Gazetesi 9 Kasım 1967Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com