1968 yılında Boğaziçi Köprüsü, Severn Köprüsü'nün bir benzeri olacakmış!

1968 yılında Boğaziçi Köprüsü, Severn Köprüsü'nün bir benzeri olacakmış!1968 yılında Boğaziçi Köprüsü'nün planlarını, Frecman Fox and Partners firması hazırlayacakmış. Boğaziçi Köprüsü, İngiltere'de Severn Nehri üzerinde bulunan Severn Köprüsü'nün bir benzeri olacakmış ve 350 milyon liraya mal olacakmış.


1968 yılında Boğaziçi Köprüsü, Severn Köprüsü


Boğaziçi Köprüsü bunun eşi olacak


İNGİLTERE CLOUCESTERSHİRE EYALETİNDEKİ SEVERN KÖPRÜSÜ


İngiliz firması planları hazırlıyor.


  LONDRA, (HA) - Boğaziçi Köprüsü, İngiltere'nin Gloucestershire eyaletindeki Severn Köprüsü'nün bir benzeri olacaktır.

  Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Umum Müdürlüğü tarafından Boğaziçi Köprüsü'nün planlarını hazırlamak üzere görevlendirilen Frecman Fox and Partners firmasının baş desinatörü Sir Gilbert Robets bu konuda gerekli görüşmeleri yapmak ve köprünün plan anlaşmasını imzalamak üzere evvelki gün Ankara'ya gitmiştir.

  Boğaziçi Köprüsü ile ilgili olarak Londra'da temas ettiğimiz Freeman Fox ve Ortakları firması ileri gelenleri, ellerinde İstanbul köprü 


1968 yılında Boğaziçi Köprüsü, Severn Köprüsü


projesine uygulamak üzere iki ayrı desen olduğunu ifade etmişlerdir.

  Bu konuda görüştüğümüz Mr. Blackwell, ellerinde mevcut araştırma, tetkik raporlarına göre tespit edilmiş mevki planına göre tespit edilmiş mevki planına en uygun iki köprünün Severn Bridge ve İskoçya'daki Fort Bridge olduğunu belirtmiştir.

  Mr. Blackwell: ''Boğaziçi Köprüsü için Severn tipi bir köprü bence daha muhtemeldir.'' demiş ve şöyle eklemiştir.

 - ''Severn Nehri üzerinde inşa edilen ve planlarını bizim hazırladığımız Severn Köprüsü, köprü inşaiyesinin en son yeniliklerini ihtiva etmektedir. Bu köprü inşa sisteminde ihtilal yapmıştır. Bize verilen köprünün mevki planlamasında esas inşa yeri Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda Beylerbeyi olarak gösterilmektedir. Buna göre hazırladığımız bir ön çalışmada, Boğaziçi Köprüsü'nün deniz üzerinde kurulacak iki destek arasındaki (span) kısmın uzunluğunu 1100 metre olarak tespit ettik. Esas köprü uzunluğu yapacağımız tetkiklerden sonra köprünün esas inşa edileceği noktalar tespit edildikten sonra nihai şeklini alacaktır. Karayolları Umum Müdürlüğü, bizden daha önceden tespit edilen köprü trafiğini değiştirmemizi istedi. Bu değişikliğe göre köprü üzerinde iki gidiş, iki geliş yerine üç gidiş ve üç geliş hattı olacak. Severn tipi köprüyü, Forth tipi köprüye tercih etmemizin en önemli iki hususu, Severn'de inşaatın birbirine kaynakla yapılmış çelik levhalardan yapılmış olması ve köprünün diğerine nispetle daha hafif olmasıdır. Fort Köprüsü, Truss sistemiyle (köprünün altı örümcek ağı gibi birbirine kenetli çelik örgülü) yapılmıştır. Her 20 metrede ayrık bir kısım bulunmaktadır. Otomobille geçildiği zaman bu ayrık kısımlarda araba (Galata Köprüsü'nde olduğu gibi) hafifçe kalkıp inmektedir. Bu Truss sistemi hem köprünün ağırlığını artırmakta, hem de daha pahalıya mal olmaktadır. Bu yüzden Severn tip bir köprünün inşası daha muhtemeldir.''

  Mr. Blackwell, Ulaştırma Bakanlığı ile Freeman Fox firması arasında anlaşma imzalandıktan dokuz ay sonra Boğaziçi Köprüsü'nün planlarını hazırlamış olabileceklerini söylemektedir.


350 MİLYON LİRA


  10 milyon sterline (350 milyon lira) mal olacağı tahmin edilen Boğaziçi Köprüsü'nün bir kısım çelik inşaatının Türkiye'de hazırlanacağı belirtilmektedir. Deniz üzerinde köprüler inşa etmiş tecrübeli bir yabancı firmanın deruhte edeceği inşaatın 1973 yılında biteceği ümit edilmektedir. Boğaziçi Köprüsü'nün örnek alınarak inşa edileceği Severn Köprüsü, 1961 yılı yaz mevsiminde inşa edilmeye başlanmış ve 4,5 senede tamamlanmıştır. 1800 metre uzunluğundaki Severn Köprüsü'nde 3,5 metre eninde otomobil trafiği için iki gidiş, iki geliş yolu, 3,5 metre eninde iki tekerlekli vasıta yolu ve ayrıca bir de yaya yolu bulunmaktadır.

  

(1968 yılında Reşat Altın 185 liraya satılıyormuş.)


Hürriyet Gazetesi 3 Şubat 1968Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com