1968 yılında Boğaziçi Köprüsü'nün ihalesi yapılacakmış!

1968 yılında Boğaziçi Köprüsü'nün ihalesi yapılacakmış!1968 yılında Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Boğaziçi Köprüsü'nün 1968 yılında ihaleye çıkarılacağını ve 1973 yılında tamamlanacağını açıklamış. Köprü yaklaşık olarak 300 milyon liraya mal olacakmış.


1968 yılında Boğaziçi Köprüsü


Bayındırlık Bakanı Açıkladı


İstanbul'un Asma Köprü ihalesi bu yıl yapılacak


   Ankara  (A.A) - Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Bayındırlık Bakanlığı bütçe tasarısının müzakeresi münasebetiyle karma bütçe komisyonunda yaptığı konuşmada, İstanbul Boğaz Köprüsü'nün bu yıl ihaleye çıkarılacağını ve 1973 yılında tamamlanacağını açıklamıştır.

  Bayındırlık Bakanı Alp'in verdiği bilgiye göre, takriben 300 milyon liraya mal olacak bu köprünün yapılması ile İstanbul trafiği ancak düzenlenebilecek ve bu amaçla şehrin çeşitli kesimlerinde 11 adet yonca yaprağı şeklindeki geçitlerle çevrede ana yollar irtibatlandırılacaktır.

  Köprü ile irtibatlı bulunan çevre yolu, Topkapı - Hürriyet-i Ebedi Tepesi güzergahını takip ederek, Ortaköy civarında köprü ile Boğaz'dan geçtikten sonra Ankara yolu ayrımına ulaşacaktır.

  İstanbul trafiğinin düzene sokulması ile büyük zaman kaybını önleyecek olan Boğaz Köprüsünün yurt ekonomisi üzerinde de büyük etkileri olacağı ve köprünün çok kısa bir süre içinde kendini amorti edeceği hesaplanmıştır. Ayrıca bu köprü ile birlikte İstanbul - İskenderun arasında yine bu yıl inşasına başlanacak olan sürat yolunun başlangıcı da yapılmış olacaktır. 

  Bayındırlık Bakanı'nın açıklamasına göre, 1973 yılında bitecek olan köprü ile Boğaz'dan günde 21 bin vasıtanın geçeceği tahmin edilmektedir. 

  Deniz seviyesinden asgari 50 metre yükseklikteki köprüden geçiş paralı olacaktır. Köprü ile bağlantısı bulunan çevre yolu, trafiğin kesif olduğu bazı noktalarda, alt-üst geçitli, dört ve altı şeritli yapılacaktır. Çevre yolları üzerinde vasıtalar 60 kilometre hızla seyredebileceklerdir. Çevre yolu Haliç kısmında yeni bir köprü ile Boğaz Köprüsü'ne bağlanacaktır. Bu köprü ise 70 milyon liraya çıkacaktır.


(1968 yılında Reşat Altın 185 liraya satılıyormuş.)


Her Gün 9 Ocak 1968Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com