1968 yılında İstanbul'da tersane kurulacakmış!

1968 yılında İstanbul'da tersane kurulacakmış! 1968 yılında İstanbul'da tersane kurulacakmış!

1968 yılında İstanbul'da, 140 milyon lira sarf edilerek bir tersane kurulacakmış. Yurtiçi gemi talebini karşılamak üzere, kamu ve özel sektörün katılımı ile meydana gelecek olan tersanenin yıllık üretimi 75 bin gros ton olacakmış.
1968 yılında İstanbul'da 140 milyon lira sarf edilerek bir tersane kurulacak


ANKARA, (HA) - Yurtiçi gemi talebini karşılamak üzere İstanbul'da, yıllık üretimi 75 bin gros tonluk olan bir tersane kurulacaktır. Tersane, kamu ve özel sektörün katılımı ile meydana gelecek bir ortaklık tarafından gerçekleşecektir.

  

  İlgililerden alınan bilgiye göre, İstanbul'da kurulacak tersane 1958 yılı içinde faaliyete geçecek ve 10 - 15 ibn gros tonluk 3 gemi inşa edilebilecektir. Ayrıca, 1000 - 3500 gros tondan küçük olmak üzere 18 adet gemi daha inşa edilmesi planlanmıştır. Bütün bu gemiler için kamu sektörü tarafından 85 milyon lira yatırım yapılacaktır. Geri kalan yatırımın ise özel sektör tarafından karşılanması öngörülmüştür. 


GENÇLEŞTİRME


  Yaşlanmış ve çoğu düşük hızda bulunan gemilerden teşekkül eden deniz ticaret filosunun gençleştirilmesi için de önümüzdeki sene içerisinde faaliyet gösterilecektir. İstanbul'da kurulacak olan tersanede yapılacak gemilerin yanı sıra, Camialtı'nda ve Deniz Kuvvetleri'ne ait Gölcük'teki tersanelerde geçen yıllarda başlanmış olan 12 bin 500'er gros tonluk iki geminin inşası da 1968 yılında tamamlanacak, bu gemiler hizmete girecektir. Gölcük ve Camialtı tersanelerinde, yine 12 bin 500'er gros tonluk iki şilebin inşasına başlanacaktır. 

  Bütün bunların yanında 60 bin gros tonluk bir tanker de satın alınacaktır. Bu tanker sayesinde, yurdun muhtelif yerlerinde dağıtım aksamasından ileri gelen petrol sıkıntısı da giderilecektir. Ayrıca, turizmin inkişafını sağlamak amacıyla, 20'ye yakın römorkör ve benzeri deniz vasıtası ile bir araba vapuru ihtiyacı da kendi imkanlarımızla karşılanacaktır.


(1967 yılında Reşat Altın 171 liraya satılıyormuş.)


Hürriyet Gazetesi 17 Aralık 1967Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com