1984 yılında Haliç'teki işyerleri başka yere nakledilecekmiş!

1984 yılında Haliç'teki işyerleri başka yere nakledilecekmiş!

1984 yılında İstanbul Valiliği, Haliç'in temizlenmesi ile ilgili hazırladığı rapora göre, Haliç'teki 696 kuruluş buluyormuş. Bu 696 işyerinin Haliç'ten başka bir yere nakledilmesine karar verilmiş.1984 yılında Haliç teki işyerleri başka yere nakledilecekmiş!


İstanbul Valiliği, rapor hazırladı


Haliç'teki 696 kuruluş, başka yere nakledilecek


Haliç'in temizlenmesi ile ilgili nakil çalışmalarına nisandan itibaren başlanacak.  382'si büyük, 314'ü ise küçük işyeri olarak belirlenen kuruluşların nakil için, 10 milyar gerekiyor.   İSTANBUL Valiliği, Haliç'in temizlenmesi ile ilgili çalışmaları belirleyen bir rapor hazırladı. Buna göre, halen Haliç'ten kaldırılarak, başka yere nakledilmesi gereken 696 kuruluş bulunuyor. Bunların 382'si büyük, 314'ü ise küçük işyeri olarak belirlendi.

   Bu kuruluşların nakli için, yapılan hesaplara göre 10 milyar civarında ödeneğe ihtiyaç görülüyor. Vali Nevzat Ayaz, hazırlanan raporu Ankara'ya götürerek ilgililerle temaslarda bulunacak ve nakil işlemelerinin peyderpey ne şekilde uygulanacağını yetkililer ile tespit edecek. 

   Artıklarını Haliç'e döken ve cezaya çarptırılanlardan ayrıca, denizin bu artıklarından arındırılması için yapılacak masraflar, çöpleri döken işyerlerinden tahsil edilecek. 

   İlgililerin verdiği bilgiye göre, nisan başından itibaren Haliç bölgesinde gerek nakil ve gerekse temizlenme işlerine geniş ölçüde başlanarak, gelecek kış mevsimine kadar birçok bölgelerin arındırılması sağlanmış olacak.


(1984 yılında Reşat Altın 30.308 liraya satılıyormuş.)


Hürriyet Gazetesi 2 Mart 1984Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com