1994 yılında gecekondulaşmanın önüne özelleştirmeyle geçilebileceği iddia edilmiş!

1994 yılında gecekondulaşmanın önüne özelleştirmeyle geçilebileceği iddia edilmiş! 1994 yılında gecekondulaşmanın önüne özelleştirmeyle geçilebileceği iddia edilmiş!

1994 yılında gecekondulaşmanın en büyük nedeni Hazine arazilerinin millete değil, devlete ait olmasıymış. Devlete ait arazilerin özel ellere satılması durumunda gecekondulaşmanın önüne geçilebileceği iddia edilmiş.

En büyük toprak ağası devlet


Gecekonduya tek çözüm: özelleştirme


    GECEKONDULAŞMANIN en büyük nedeni Hazine arazilerinin millete değil, devlete ait olması. Araziler devlete ait olunca da, siyasi çıkar için çarpık kentleşmeye göz yumuluyor. Toprak özel ellerde olsa, gecekondulaşma da büyük ölçüde ortadan kalkacak.

    İngiltere, Fransa gibi Batı ülkelerinde bu nedenle kaçak yapılaşma yok. Bu ülkelerde devlete ait arazilerin oranı yüzde 10 civarında. Türkiye'de ise kıyı, orman, mera ve arazilerin yüzde 55'i devletin. Yağma engellenemeyince en büyük darbeyi ormanlar yiyor. Ormanların yerinde önce bir katlı gecekondular çıkıyor, sonra katlar üst üste yükseliyor, rant büyüyor. İlgililer, arazi yağmasına ve gecekondulaşmaya karşı tek çözüm öneriyorlar: ''Özelleştirme''.

    İstanbul eski Büyükşehir Belediye Başkanı, DYP İstanbul Milletvekili Bedrettin Dalan, ''devlet toprak ağalığını bırakması gerektiğini'' söylüyor ve önerisini şöyle açıklıyor:

    ''İlk etapta ormanlar hariç devletin bir karış arazisini bırakmak, hepsini vatandaşa satmak, sahiplendirmek lazım. Mutlaka belediye dışı arazi de planlanmalı, çünkü gecekondu olaylarının önemli bir bölümü belediye sınırlarının hemen bittiği yerden başlıyor. Arazi devletin, belediye müdahale edemiyor. Bu gecekonducuya 'buyur gel' demek.''

    ''Anayasa'nın 169. maddesine göre ormanlar özel mülkiyete konulamıyor. Aslında ideali ormanların da özelleştirilmesi, ama bugün için pratiği yok. Devletin ormanı iyi koruma altına alması gerekir. Orman yanındaki boş arazi sahiplenilirse, kimse oraya ev yapamaz.''


Milliyet Gazetesi 21 Kasım 1994 Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com