2-B'de peşin ödemeye yüzde 20 indirim!

2-B'de peşin ödemeye yüzde 20 indirim!

Orman vasfını kaybetmiş arazilerin hak sahiplerine satılmasını öngören 2-B ile ilgili düzenlemenin çıkmasının ardından, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hak sahiplerine 6 aylık süre dolmadan hemen başvuru yapmalarını istedi. Hak sahipleri yüzde 70 olarak beli


 

Orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışına ilişkin yasal süreç tamamlanırken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten "Tarihî fırsatı kaçırmayın." uyarısı geldi. 2-B arazilerinde hak sahiplerinin 6 ay beklemeden başvurmalarını arzuladıklarını belirten Şimşek, başvurmayanlara yönelik "Hak sahipleri bu kanunla getirilen büyük bir fırsatı kaçırmış olacaklar. Hatta bazı yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. Çünkü artık burası Maliye Bakanlığı'na devredilmiş standart bir Hazine mülküne dönüşmüştür." değerlendirmesinde bulundu.   Bakan Şimşek, orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışına ilişkin yasa kapsamında en çok taşınmazların bulunduğu 12 ilin defterdarlarının da katılacağı 2-B konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantının açılışında konuşan Şimşek, zamanında başvuru yapmayan kullanıcıların doğrudan satın alma haklarının düşeceğine dikkat çekti. 2-B alanlarındaki satışlarda amaçlarının bütçeye gelir elde etmek değil, ülkenin sorunlarını çözmek olduğunu dile getiren Şimşek, "Burada amaç, ülkemizin sorunlarını çözmek; tamamen bütçeye gelir eksenli olarak bakmıyoruz. 30 yıldan fazladır mülkiyet sorunu ve çarpık kentleşme söz konusu. Bir yandan kentlerimizi güzelleştirelim, bir yandan vatandaşlarımızın sorunlarını çözelim, bir yandan da kamunun karşı karşıya kaldığı bir sürü davayı çözelim." diye konuştu. Satıştan elde edilecek gelirin Türkiye'de afet riskinin azaltılması ve orman köylülerinin desteklenmesinde kullanılacağını ifade eden Şimşek, ortalama rayiç bedel fiyatının 8,5 lira olduğunu açıkladı.   Maliye'den alınan bilgilere göre ise aynı ilçede 300'ün üzerinde fiyat değeri ortaya çıkabiliyor. Hatta aynı mahalle için 10 farklı değer belirlenmiş durumda. İstanbul'da arsa bedelinin metrekaresi 40 ila 1.500 lira arasında değişiyor. Rayiç bedele itiraz eden çok sayıda hak sahibi ise yüklü miktarda bir bedel ortaya çıktığı için fırsatçı müteahhitlerin eline düşmekten endişe ediyor. Bakan Şimşek ise konuya ilişkin olarak, "Vatandaş 30-40 yıldır binaları kullanıyor. Bu fırsatı görmeyip sadece bedel üzerine odaklanmayalım." dedi. Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün hesaplamasına göre 2-B arazilerinin toplam rayiç bedel değeri 26,5 milyar lira olarak belirlendi. Rayiç bedelin yüzde 70'i alınacağı için tahsil edilebilecek rakam 18,5 milyar liraya geriliyor. Tamamının peşin ödenmesi halinde ise orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışından elde edilecek miktar 14,8 milyar lirayı aşamayacak.   Milli Emlak Genel Müdürü Abdullah Kaya toplantıda yaptığı sunumda, satış bedelinin itiraz ve dava konusu edilemeyeceğini aktardı. 100 liralık bir taşınmazın 56 liralık bedelle satılacağını aktaran Kaya, tamamının taksit olması halinde rakamın 70 lira olacağını söyledi. Taşınmaz bedelinin yüzde 7'sinin ödenmesi halinde banka teminat mektubu ile taşınmazın tapusu alınabilecek. Tapu alındıktan sonra da üçüncü kişiye devredilebilecek. Tapu masrafı ödenmeyecek. Başvuru bedelleri Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası'na yatırılabilecek.   Uygulama nasıl olacak   Orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışına ilişkin başvurular defterdarlık ve mal müdürlüklerine yapılacak.   Doğrudan satın alma hakkı için başvuruların 6 ay içerisinde yapılması gerekiyor.   Başvuru bedeli, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 2 bin lira, belediye ve mücavir alan sınırlarındaki yerler için ise bin lira.   Ödemeler defterdarlık muhasebe müdürlükleri, mal müdürlükleri ve belirlenen bankalara (kamu bankaları) yapılabilecek.   Taksitli satışlarda; yüzde 10 indirimli taksitlendirme seçeneğinden yararlanmak istenilmesi halinde satış bedelinin en az yarısı, istenilmemesi halinde ise satış bedelinin yüzde 10'u yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecek.   Başvuruda istenecek belgeler şöyle: Başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, başvuru bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve kanuni mirasçılardan mirasçı olduklarını gösterir veraset ilamının onaylı örneği. Zaman