2 milyon YTL'lik hazine arazisi satışa çıkarılıyor

2 milyon YTL'lik hazine arazisi satışa çıkarılıyor

Ankara Defterdarlığı, Hazine'ye ait arsa ve arazileri ekonomiye kazandırmak amacıyla tahmini bedeli toplam 2 milyon 938 bin YTL olan 96 adet gayrimenkulü açık arttırma usülü ile satışa çıkaracak.

Ankara Defterdarlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çubuk, Kazan ve Gölbaşı ilçelerinde bulunan, tahmini bedeli 2 milyon 316 bin YTL olan 63 adet konut alanı, tahmini bedeli 11 bin 500 YTL olan 1 adet ticaret+konut alanı, tahmini bedeli 155 bin YTL olan 1 adet bağ bahçe alanı, tahmini bedeli 80 bin YTL olan 1 adet sanayi alanı ve tahmini bedeli 374 bin 830 YTL olan 30 adet mücavir alan sınırları dışında bulunan imarsız taşınmazı satışa çıkaracak.


Söz konusu taşınmazlar 22-23 ve 24 Ekim tarihlerinde, açık teklif usulü ile, Defterdarlığa ait hizmet binasındaki ihale salonunda Anıt Emlak Müdürlüğü'nce oluşturulacak komisyon huzurunda ayrı ayrı satılacak.


Satışı yapılan taşınmazların satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler, resim ve harçlardan ve katma değer vergisinden müstesna olup, satışı yapılan taşınmazlar satış tarihinden itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmayacak.


Satışa sunulan taşınmazların şartnameleri Mill Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü İhale servisinde mesai süreleri içinde görülebilecek. Ayrıca taşınmazlarla ilgili detaylar Defterdarlığa ait www.ankdef.gov.tr adresinden alınabilecek.