20 soruda DASK!

20 soruda DASK! 20 soruda DASK!

Manisa ve Elazığ’da meydana gelen depremler zorunlu deprem sigortasını tekrar gündeme getirdi. Zorunlu deprem sigortası olan konut sayısı 9.5 milyon oldu. Peki DASK yaptırmak zorunlu mu?, DASK hasar bedeli ve tazminat ödemesi nasıl hesaplanır? İste DASK hakkında her şey...Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki konut sayısı 9.5 milyona kadar çıktı. DASK tarafından, 2000’den bu yana yaşanan 696 depremde hasar gören 29 bin 880 konuta 205 milyon TL ödeme gerçekleştirildi.

Manisa ve Elazığ’da meydana gelen depremler zorunlu deprem sigortasını (ZDS) tekrar gündeme getirdi. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) koordinasyonunda yaptırılan zorunlu deprem sigortası kapsamındaki konut sayısı 9.5 milyona ulaştı. Türkiye’deki toplam yapı stoğunun yüzde 53.5’i zorunlu sigortanın teminatı altında bulunuyor.

DASK kapsamındaki konut sayısı 2019 sene sonu itibariyle 9 milyon 490 bini aştı, zorunlu deprem sigortası için ödenen prim miktarı ise sene içinde 1 milyar 322 milyon TL'ye ulaştı.

205 milyon TL ödedi

DASK, 2000 senesinden günümüze kadar meydana gelen 696 depremde 29 bin 880 hasarlı bina için 205 milyon 440 bin TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. DASK’ın bugün itibariyle 20 milyar TL'nin üzerinde hasar ödeme imkanı bulunuyor. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren hasar ödemelerindeki üst sınır 240 bin lira olarak belirlendi. 

Zorunlu deprem sigortası yaptıranların sayısı yıllar içinde artış göstermeye devam ederken, depremlerin kendini hatırlattığı yıllarda sigorta yaptırılan konut sayısında daha belirgin bir şekilde artış yaşandı. 

DASK hakkında her şey!

1-DASK yaptırmak zorunlu mu?

18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’na göre konut kredisi ve tapu işlemleri ile su ve elektrik abonelik işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) yaptırmak şart olarak belirtildi.

2-DASK sigortası kaç TL'ye yaptırılır?

Zorunlu deprem sigortası için 7 risk bölgesi, 2 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 14 farklı fiyat uygulaması bulunuyor. Yıllık sigorta tarifesi, 100 metrekarelik konut için betonarme yapıda bölgesine göre 37 ile 266 lira, diğer yapı tiplerinde ise 39 ile 324 TL arasında değişiklik gösteriyor.

3-Sigorta bedeli neden farklı?

Sigorta bedeli konutun brüt yüzölçümüne, yapı tarzına ve deprem riski derecesine göre hesaplanarak farklılık gösteriyor.

4-Hasar bedeli nasıl ödenir?

Depremde meydana gelen maddi zarar, ekspertiz raporundan sonra poliçede belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak ödeniyor.

5-Hasar durumunda en fazla ne kadar ödeme yapılır?

DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2020’den itibaren 240 bin TL olarak güncellendi.

6-Tazminat hesaplanması...

Sigorta tazminatının hesabında, depremin gerçekleştiği tarih ve yerde, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas olarak alınır. Ancak sigorta tazminatı, hiçbir durumda sigorta bedelinden çok olamaz.

7-Hasar için nereye başvurulur?

Evleri depremden hasar görenlerin, DASK’ın internet sitesine, DASK Çağrı Merkezi 125’e veya sigorta şirketine başvurması gerekiyor. Hasar tespit işlemi kesinleştikten sonra, hazırlanan ibranameler hasarın olduğu yerleşim bölgesindeki banka şubelerine gönderilir ve tazminat ödemeleri, bu şubeler kanalıyla hak sahibine ödenir. Tazminat ödemelerinde, ortalama olarak bir ay ödeme gerçekleştirilir. 

8-Hasar DASK’ı aşarsa ne olur?

Oluşan hasar DASK’ı aşacak kadar büyükse, konut sigortası DASK’ı aşan zararı karşılıyor. Bu nedenle DASK’ın yanı sıra konut sigortasına sahip olmakta faydalı. 

9-Tazminat dışı olan hasarlar?

Kâr kaybı, enkaz kaldırma masrafları, her türlü taşınır mal, iş durması, kira mahrumiyeti, eşya ve benzerleri kapsam dışındadır, bunlar için tazminat ödemesi yapılmaz. Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri Zorunlu Deprem Sigortası tarafından karşılanmaz, teminat dışıdır. Kamuya ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, iş yerleri, inşaat ruhsatı bulunmayan binalar, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, tapuya kayıtlı bulunmayan ve hazine arazileri üzerine inşa edilmiş binalar da zorunlu deprem sigortası teminatı kapsamının dışında kalmaktadır. 

10-Sigortalılık oranı nedir?

Türkiye’de 9.4 milyon konut DASK'a sahip. Sigortalılık oranı yüzde 53.5’e ulaştı.

11-DASK’ın geçerlilik süresi nedir?

Zorunlu Deprem Sigortası’nın süresi bir senedir. Sigortanın, poliçe süresi sona ermeden, her yıl, yenilenmesi gerekmektedir. 

12-Ortak alana sigorta yapılır mı?

Bina ortak alanları zorunlu deprem sigortası kapsamına alınmıyor.

13-Garaj ve bodrumların durumu?

Bu yerler için ZDS yapılır. Tapuda dairenin eklentisi olarak belirtilmişse poliçe yeniden düzenlenir.

14-Kiracılar DASK yaptırabilir mi?

Kiracı tarafından kendi adına sigorta yaptırılamaz. Tazminat ödemesi, tapuda ‘hak sahibi’ olan kişiye yapılır.

15-DASK iptal edilebilir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası zorunludur, iptal işlemi yapılamaz.

16-DASK’ta indirim uygulaması var mı?

Bina yönetimleri tarafından tüm konutların sigortalanması durumunda tarife fiyatları üzerinden yüzde 20 oranında indirim uygulanır. Vade bitişinden 30 gün içinde yenilenen poliçelere 1, 2 ve 3 sene için yüzde 10, 3 sene sonrasında yüzde 20 indirim uygulanır.

17-Konut kredisi alırken DASK zorunlu mu?

Konut kredisi alabilmeniz için zorunlu deprem sigortası yaptırılmış olmalı.

18-Hasar durumunda hangi belgeler hazırlanacak?

Hak sahibine ait kimlik fotokopisi ve tapu evrakı belgeleri gerekli.

19-Birden fazla hak sahibi varsa...

Tapu ya da veraset ilamında görülen hak sahiplerinin hisseleri oranında tazminat ödemesi gerçekleştirilir.

20-Hangi binalar ZDS kapsamında değil?

Kamu binaları, ticari ve sınai binalar, köy evleri, inşaatı henüz tamamlanmamış binalar, harap veya metruk binalar, tapu kaydı bulunmayan binalar, zorunlu deprem sigortası kapsamına alınmamaktadır. 

DASK: En kısa sürede hasar tespitine başlayacağız!