2002 yılında Boğaziçi'ndeki gecekondular rant aracı haline gelmiş!

2002 yılında Boğaziçi'ndeki gecekondular rant aracı haline gelmiş! 2002 yılında Boğaziçi'ndeki gecekondular rant aracı haline gelmiş!

2002 yılında İstanbul Ticaret Odası'nın ''İstanbul'da Kaçak Yapılaşmanın Nedenleri'' konulu araştırmasına göre, başlangıçta sadece barınak ihtiyacını karşılamak inşa edilen Boğaziçi'ndeki gecekondular rant aracı haline gelmiş.
Rantın adı gecekondu


İTO'nun araştırmasına göre Boğaz gören evler 50 milyar liraya alıcı buluyor. Gecekonduların yarısında kiracı otururken, 'ev sahipleri' ise köşeyi dönüyor


    Başlangıçta sadece barınak ihtiyacı amacıyla ortaya çıkan gecekondular, günümüzde bu amaçtan uzaklaşarak rant aracı haline geldi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Mehmet Yıldırım, ''İstanbul'da Kaçak Yapılaşmanın Nedenleri'' konulu araştırmalarında gecekonduların yarısında kiracı oturduğunu savundu. Yıldırım, belirli insanların Hazine arazilerini parselleyerek hatırlatan Yıldırım, bugün için Boğaz'da deniz gören gecekonduların 50 milyar liranın üzerinde satıldığını kaydetti.

    İTO'nun araştırmasına göre, gecekondu sakinlerinin yüzde 42'si evin bulunduğu arsayı başkasından, yüzde 18'i de arsayı bina ile birlikte satın aldığını bildirdi. 

    Yüzde 68.4'ü oturduğu evin mülkiyetinin kendisine ait olduğunu öne sürdü. Oturulan evin arsasının mülkiyeti sorulduğunda ise yüzde 50.9 gibi bir çoğunluk tapusuz kamu arazisi olduğunu söyledi.

    Binaların iskan izni olup olmadığına bakıldığında ise yüzde 87.2'sinin iskan izni olmadığı ortaya çıkıyor. İskansız binalarda binayı kendileri yapanların ortanı yüzde 52.1'le yine birinci sırada. Kişileri kaçak yapı yapmaya iten başlıca nedenlere bakıldığında da kişilerin yüzde 76.9'u ekonomik imkansızlıkları belirtiyor.


Evin planı mülkiyet sahibinden


    Yüzde 13.3 ruhsat alımında bürokratik zorlukları, yüzde 1.5'i imar planının olmamasını, 0.7'si İmar Affı Yasası'nın çıkması ihtimalini gerekçe gösteriyor. Evin planı ise çoğunlukla mülkiyet sahibinin kendisi tarafından yapılıyor. Yüzde 58.8'i evi oturan kişinin yaptığını, yüzde 21.7'si önceki mal sahibinin yaptığını, yüzde 17'si bir kalfa tarafından yapıldığını ortaya koydu. Yüzde 1.1'ii mühendis, mimar, yüzde 0.9'u kat karşılığı müteahhit tarafından yapılmış.


(2002 yılında Reşat Altın 118.400.000 liraya satılıyormuş.) 


Akşam 23 Şubat 2002Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com