2006 yılında Saraylar belediyeye geçecek!

2006 yılında Saraylar belediyeye geçecek! 2006 yılında Saraylar belediyeye geçecek!

2006 yılında Erdoğan'ın talimatı ile hazırlanan Boğaziçi İmar Yasası tasarısı yasalaşırsa Boğaziçi'nde arsa sahipleri arsalarının yüzde 75'ini kamuya terk ederse imar, iskan izni alabilecekmiş. Boğaz'daki saray ve köşkler de belediyelere geçecekmiş.
Suudi Kralı'na izin çıkarken, Boğaziçi'nde yeni inşaatlara da yeşil ışık yanacak


'Kral yasası' tartışılır


SUUDİ Arabistan Kralı'na Sevda Tepesi'nde inşaat izni sağlayacak yasa taslağında tartışmalı maddeler var. İşte satırbaşları...


Boğaz'daki arsasının yüzde 75'ini kamuya terk eden, kalanına inşaat yapabilecek. Kral da Sevde Tepesi'nin yüzde 75'ini bırakacak.

Boğaz'daki yapılarda değişikliğe gidemeyenler, arsalarının yüzde 50'sini belediyeye verirse imar, iskan izni alabilecek. Kaçak yapılaşma bedeliyle yasallaşacak.

Çırağan Sarayı, Dolmabahçe gibi saraylar Hazine'den belediyelere devredilecek.

TEBERNÜŞ KİREÇCİ'nin haberi

Sevda Tepesi'nde Suudi Kral'a inşaat yolu açan imar yasası değişikliği geliyor


Saraylar belediyeye geçiyor


Başbakan'ın talimatı ile hazırlanan yeni Boğaziçi İmar Yasası tasarısı tartışmaya açılıyor. Tasarıda Boğaz'a nazır arsasının yüzde 75'ini kamuya terk eden, kalanına inşaat yapabilecek. Bu madde Suudi Kral'a Sevda Tepesi'nde imar yolunu da açıyor


TEBERNÜŞ KİREÇCİ

    

     Hükümet, 1983'te yürürlüğe giren Boğaziçi İmar Yasası'nda değişikliğe hazırlanıyor. Başbakan'ın isteği üzerine Bayındırlık Bakanlığı'nın hazırladığı tasarı yasalaşırsa Boğaziçi'nde yeni şantiyeler kurulacak. Hazırlık amacı, ''... Boğaziçi'nde hem vatandaşlar hem de idare açısından sıkıntılı bir ortam oluşmuştur'' cümleleri ile açıklanan tasarı yasalaşırsa, mülkiyeti halen Hazine'ye ait önemli tarihi yapılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) geçecek.

     Bu kapsamda Atik Ali Paşa Yalısı, Çırağan Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Fehime ve Hatice Sultan Yalıları, Sait Halim Paşa Yalısı, Yorgo Zarifi Köşkü, Bostancıbaşı Abdullah Ağa Yalısı, Sultan Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Küçüksu Kasrı gibi mülkiyeti Hazine'ye ait olan onlarca kıymetli gayrimenkulün sahibi Büyükşehir Belediyesi olacak. 

     Kanun taslağında bu önemli Hazine gayrimenkullerinin Belediye'ye geçişine ilişkin düzenleme şöyle:

     ''Kamu mülkleri: Boğaziçi alanında diğer kamu kuruluşlarına ayrılan kamu donatıları dışında tüm kamu mülkiyetindeki 1000 metrekare ve üstündeki arsa ve araziler Büyükşehir Belediyesi'ne, altında kalan arsa ve arazilerden gerigörünüm ve etkilenme bölgesinde kalanlar ilçe belediyelerine diğer bölgelerde kalanlar ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek.'' 


Yapılaşmanın yolu açılıyor


     Tasarıdaki diğer önemli düzenlemeler şunlar:

     Kamulaştırma: Kanuna uygun olarak yapılacak yeni plandaki yeşil alanların kamuya kazandırılması maksadıyla bu alanların yüzde 75'ini kamuya terk etmek şartıyla geri kalan kısımda sınırlı yapılaşma izni verilecek. 

     (Bu madde, Suudi Kral Abdullah bin Abdülaziz'in aldığı ancak bina yapamadığı Sevda Tepesi'nde yapılaşmaya olanak veriyor. Ayrıca Boğaz'da arsası olup da şimdiye kadar bina yapamayanlar da bu maddeden yararlanabilecek. Bu kişiler arsalarının yüzde 75'ini belediyeye bedelsiz vermeleri halinde kalanı üzerinde sınırlı bir yapılaşmaya gidebilecekler.)  


Bina olana farklı uygulama


     Yeni tasarıda üzerinde bina olmayan arsalarda yüzde 75'inin belediyeye terki halinde yapılaşma izni verilirken, üzerinde yapı olan ancak, bu yapılarda değişikliğe gidemeyenler, arsalarının yarısını belediyeye vererek kalanı için imar ve iskan izni alabilecekler. Bu uygulama, Boğaz'daki kaçak yapılaşmayı bedeli karşılığı yasallaştırmış olacak. Bu konu tasarıda şöyle ifade ediliyor:

     ''Boğaziçi alanında hem yeşil alanların, kamulaştırma külfeti getirmeden, kamuya kazandırılması maksadıyla hem de bir şekilde bu alanlarda yaşamaya başlamış insanların mağdur edilmemesi açısından düzenleme ortaklık payı yüzde 50 olan imar uygulaması yapılacak.'' 

     

Yenilemeye izin

     

     Tasarının gerekçesinde, ''3194 sayılı imar kanunu ile kaldırılan, yeniden ilave konut yapılmasını önlemeyi amaçlayan 'konut yapılamaz' hükmünün plana uygun mevcut yasal konut yapılarının da yıkıldığında yapılamayacağı ve geçici 4'ncü maddeye göre yeşil alan olacağı gibi yorumlanması ve bu nedenle plana uygun yapılaşmanın teşekkül etmemesi'' ifadeleri bulunuyor. 

     Buna göre, yeni dönemde mevcut yasal konutların yıkılarak yerlerine yenilerinin yapılmasına imkan tanınacak.

     

Bu bir af olmayacak

     

     İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş:

     ''Boğaziçi İmar kanunu taslağı var. Değişik çevrelere verdik. Önerilerini alacağız. Yeni düzenlemeler yapılıyor. Burada bulunan yapıların arasında daha önceki Boğaziçi İmar Yasası'na aykırı olan yapılar var. Bu bir af anlamında değil. Burada bazı yapıların yapılmasına izin veren fırsatları ortadan kaldırıp daha düzgün ve disiplinli bir karar ortaya koyan bir tasarı hazırlanıyor. Bu boğazdaki yapılaşma çok ciddi rahatsız edecek boyutta'' 

     

Kamu donatısı kapsamı geniş

     

     İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe:

     ''Kamu donatıları kapsamına okul, hastane, adliye, karakol, belediye, üniversite, cami ve sağlık ocağı gibi kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılan binaların tamamı girer. Eğer sosyal tesislerin işletmesi kamu kurumlarının döner sermayeleri tarafından gerçekleştiriliyorsa bunlar da kamu donatıları arasında kabul edilir.''


Milliyet 17 Ağustos 2006Abdullah Kutalmış MIZRAK/Emlakkulisi.com