2008 yılında gayrimenkul vergileri nasıl olacak?

2008 yılında gayrimenkul vergileri nasıl olacak?

2008 yılına iki aydan az zaman kaldığı şu günlerde, 2008 yılı gayrimenkul vergileri belli olmaya başladı. Emlak vergisi, gayrimenkul satış ve kira vergileri ne kadar artacak?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Emlak Vergisi

2008 yılında, gayrimenkullerinizin emlak vergisine esas değeri, yüzde 3.6 oranında artacak. Emlak vergisi de yükseltilen bu değer üzerinden hesaplanacak.

Görüldüğü gibi, 2008 yılında emlak vergisi bakımından ciddi bir sorun gözükmüyor.

"Sorun gözükmüyor" dedik ama bunu sorun olmayacağı şeklinde düşünmeyin.

Meclis'te bekleyen "İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı" var. Bu tasarının aynen yasalaşması durumunda,  emlak vergisi oranları "yüzde 50" artacak.

Vergi oranının yüzde 50 artması demek, ödenecek verginin de bu oranda artması anlamına geliyor.

Tasarıda ayrıca "emeklilere sağlanan sıfır oranlı emlak vergisi" de kaldırılıyor.

Belirttiğimiz gibi, ortada yasalaşan bir düzenleme yok. Geçen yıl bu tasarı yasalaştırılmak istenilmiş ancak tepkiler üzerine geri adım atılmıştı.

Gayrimenkul Satışları

Gayrimenkulünüzü satarken, esas olan; kaç bin ya da kaç yüzbin YTL'ye satmış iseniz o değer üzerinden gösterip, "tapu harcı" ödemeniz.

Maliye Bakanlığı'nın 13 Eylül 2005 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 48 Seri No.lu "Harçlar Kanunu Genel Tebliği"nde de belirttiği gibi, satış sırasında "Emlak Vergisine esas asgari değer"in beyan edilmesi yeterli oluyor.

2008 yılında, gayrimenkulün emlak vergisine esas tutulan değeri yüzde 3.6 oranında artmış olacak.

Kira Gelirleri

Konut kira geliri elde edenlerin, 2007 yılında elde ettikleri yıllık kiranın 2.300 YTL'yi aşması durumunda, 2008 yılının Mart ayında (1-25 Mart 2008) yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekiyor. 2007 yılındaki 2.300 YTL'lik istisnanın, 2008 yılında 2.400 YTL olarak uygulanması sözkonusu.

2008 yılında "işyeri kira geliri" elde edenlerin, yıllık kira gelirlerinin gayrisafi tutarı 19.000 YTL'yi aşması durumunda, bu kira gelirlerini 1-25 Mart 2008 döneminde beyan etmeleri gerekiyor.

Değer Artışı Kazancı

1 Ocak 2007'den itibaren edinilen gayrimenkullerin 5 yıl içinde satılmasından doğan kazanç "değer artışı kazancı" olarak gelir vergisine tabi. Bu süre 1.1.2007'den önce edinilen gayrimenkullerde 4 yıl olarak uygulanacak.

Buna göre, 2006 yılında aldığı gayrimenkulü, 2007 yılında elden çıkartan ve bu satıştan 6.400 YTL'nin üzerinde kazanç elde eden bir kişi, bu kazancını 2008 yılının 1-25 Mart tarihleri arasında "yıllık gelir vergisi beyannamesi" ile beyan etmek zorunda.

2007 yılı gelirlerine uygulanan   6.400 YTL'lik istisnanın, 2008 yılında 6.800 YTL olarak uygulanması bekleniyor.

Miras Kalan Gayrimenkul

Miras yolu ile edinilen gayrimenkul, 2008 yılında kaç yüzbin ya da milyon YTL'ye satılırsa satılsın, bundan doğan kazanç "Değer Artış Kazancı" olarak gelir vergisine tabi olmayacak.

ŞÜKRÜ KIZILOT

pus