2009'da doğalgaz tüketiminde düşüş öngörülüyor

2009'da doğalgaz tüketiminde düşüş öngörülüyor 2009'da doğalgaz tüketiminde düşüş öngörülüyor

Küresel krize bağlı sanayi tüketiminde azalma, konut tüketimi ve yeni abonelik kayıtlarında düşüş olacağı öngörüsü, doğalgazda tüketim tahminlerini düşürdü.


(EPDK) bu haftaki kurul toplantısında, 2009 yılı doğalgaz tüketim tahmini 35 milyar metreküp olarak belirlendi. Önceki yıllarda yıllık yüzde 15'lere varan oranlarda, 2008 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 4,2 oranında artan doğalgaz tüketiminin bu yıl düşmesi beklenirken, bu beklentide en çok küresel kriz ve bunun tüketime etkileri ile artan doğalgaz fiyatları etkili oldu. Buna göre, 2009 yılı ulusal doğalgaz tüketim miktarı (doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esasına göre) 35 milyar metreküp yani 372 milyar kilovat saat olarak tahmin ediliyor.

Tüketimin sektörlere dağılımı

Türkiye'de 2008 yılında ise yaklaşık 36,9 milyar metreküp doğalgaz tüketildi. BOTAŞ'ın 2008 yılı doğalgaz satışlarının sektörel dağılımı incelendiğinde bunun yüzde 53,9'u elektrik, yüzde 0,1'i gübre, yüzde 21,5'i konut ve yüzde 21,2'si sanayi sektörlerinde kullanıldı. Buna göre, 2008 yılında elektrik enerjisi üretiminde 19,9 milyar metreküp, gübre sektöründe 26,6 milyon metreküp doğalgaz tüketildi. Geçen yıl konutlarda doğalgaz tüketimi ise bir önceki yıla oranla yüzde 2,9 oranında artarak 7,9 milyar metreküp, sanayide ise yüzde 2,7 oranında artarak 7,8 milyar metreküp doğalgaz tüketimi gerçekleşti. 2007 yılında ise toplamda 35,4 milyar metreküp tüketim gerçekleşmişti. Doğalgazın 19,1 milyar metreküpü elektrikte, 7,7 milyar metreküpü konutta, 7,6 milyar metreküpü de sanayi sektörlerinde tüketilmişti.

Doğalgaz piyasası kanunu

4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanununa göre, herhangi bir ithalatçı şirketin, ithal yoluyla temin ettiği yıllık doğalgaz miktarı, EPDK tarafından belirlenen cari yıla ait ulusal gaz tüketim tahminlerinin yüzde 20'sini aşamıyor. Üretici şirketler bu satış miktarının Kurumca cari yıla ilişkin olarak belirlenecek ulusal tüketim tahmininin yüzde yirmisini geçmemek kaydıyla doğrudan serbest tüketicilere, geri kalan doğalgazı ise, ithalatçı şirketler, dağıtım şirketleri veya toptan satış şirketleri vasıtasıyla piyasaya sunabiliyor. Toptan satış şirketlerinin her birinin bir yıl içinde satışını gerçekleştirdikleri toplam gaz miktarı da ulusal tüketim tahmininin yüzde 20'sini geçemiyor.