2010 için Teknolojik Parklar yolda! Pendik‘e piyango vuruyor!

2010 için Teknolojik Parklar yolda! Pendik‘e piyango vuruyor!

İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle hazırlıklar devam ediyor.Bu çerçevede Hükümet 'Kentsel Dönüşüm Projesi' çerçevesinde hazırladığı tasarıların Meclis'te yasalaşması için harekete geçti. Hükümetin hazırladığı, 'Pendik Kentsel DönüşümGEÇEN dönem CHP'nin eleştirdiği "Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Projesi Kanunu Tasarısı" Hükümet tarafından bu dönem de yenilendi. İstanbul'un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle hazırlıklar çerçevesinde Hükümet "Kentsel Dönüşüm Projesi" çerçevesinde hazırladığı tasarıları Meclis'te yasalaşması için harekete geçti. Hükümetin hazırladığı, söz konusu tasarı, 9 Ocak Çarşamba günü TBMM İçişleri Komisyonu'nda ele alınacak.

TASARI NELER GETİRİYOR: Tasarı, Pendik'te kentsel dönüşüm ve gelişim projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve görüntünün geliştirilmesi ile teknoloji parkı kurularak ülke ekonomisine yüksek değerli katkı sağlamayı amaçlıyor. Tasarı ayrıca Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı alanı içindeki her türlü arsa ve araziler ile bunlar üzerinde bulunan bütün yapıların iyileştirilmesini, tasfiyesini, yenilenmesini, geliştirilmesini kapsıyor. Bölgede konut, ticaret, sanayi, rekreasyon, teknik altyapı, sosyal donatı alanları ve diğer ileri teknoloji yatırımları için proje geliştirilmesi, arazi ve arsa düzenlemesi ile devirleri, kamulaştırma işlemleri de dahil olmak üzere yapılacak her türlü iş ve işlemler de tasarı kapsamına alınıyor.

RUHSATLAR BELEDİYEDEN: Belediyenin talebi üzerine, ilgili tapu sicil müdürlüğü, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın resen tescil işlemini gerçekleştirecek. Belediye, proje alanında yer alan taşınmazları, Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkının (PKDİTP) yapımı ve işletilmesi için kurulacak olan yönetici şirkete Belediye Meclisi kararıyla ayni sermaye olarak koyabilecek, 49 yıla kadar tahsis veya aynı süreyle sınırlı ayni hak tesis edebilecek. Bu işlemlerin yapılmasında, Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmayacak. Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı alanının 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, Büyükşehir ve Pendik Belediyesi tarafından hazırlanacak. Yapılacak her türlü yapının yapım ruhsatı, Belediye tarafından verilecek. (PKDİTP) alanında kalan mevcut gecekondu ve diğer yapıların tasfiyesi ile tasfiye edileceklerin başka alanlara yerleştirilmesi işlemini, Büyükşehir Belediyesi yapacak. (PKDİTP) alanı içinde kalan şahıs mülkiyetleri ile ilgili kamulaştırma işlemlerini de Büyükşehir Belediyesi yapacak. Bu alanlarda yapılacak kamulaştırmalar, ayrıca Bakanlar Kurulu kararı alınmasına gerek kalmaksızın, acele kamulaştırmalardan sayılacak. Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı alanında kurulacak olan yönetici şirketin kuruluşu için, Pendik Belediyesinin kurucu ortak olmasında ayrıca Bakanlar Kurulu izni alınması şartı aranmayacak. Tasarı gerekçesinde ise; "Ülkeler arasındaki yarış teknoloji üstünlüğü yarışıdır. Ülkeler bu yarışta geri kalmamak için teknoloji politikaları üretir ve hayata geçirir. Son 30 yılda dünyada gelişmiş ve yeni sanayileşen ülkelerde 1000'e yakın bilim ve teknoloji parkları oluşturuldu. Ülkemizin de bilim ve teknoloji yarışında yerini alabilmesi için 9. Kalkınma Planında, bilim ve teknoloji parklarının geliştirilmesinin desteklenmesi konusuna özellikle dikkat çekilmektedir" dendi.
 
(Hürriyet)