2013 yılında sosyal konut oranı yüzde 85'ten yüzde 93'e çıktı!

2013 yılında sosyal konut oranı yüzde 85'ten yüzde 93'e çıktı! 2013 yılında sosyal konut oranı yüzde 85'ten yüzde 93'e çıktı!

TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, TOKİ 'de 2013'te sosyal konut oranında rekor kırıldığını belirterek, "2013 yılında sosyal konut oranı yüzde 85'ten yüzde 93'e çıktı" dedi.
TOKİ Başkanı Ahmet Haluk Karabel, İdarenin basta sosyal konut üretimi olmak üzere 2013 yılında konut sektörüne yaklaşık 10,5 milyar lira kaynak aktardığını söyledi. 

TOKFnin hem ülke konut stokunun arttırılmasında hem de istihdamın gelişmesinde önemli rol üstlendiğine dikkat çeken  TOKİ  Başkanı, Sayın Başbakanımızın verdiği talimadar doğrultusunda 2013 yılı içinde sosyal konut ve sosyal donaü üretimine ağırlık verildiğini, toplam konut üretimi içindeki sosyal konutiann payının yüzde 85'ten yüzde 93,42'ye çıkarıldığını açıkladı. 


TOKİ Başkam Karabel, İdarenin 2013 yılını değerlendirdi. Karabel, 'TOKİ, kendisine model olarak geliştirdiği ve devletin genel bütçesinden pay almadan kaynaklarım üreterek ve sosyal konutlan fonlayarak, konut üretimindeki sürekliliği sağlayacak bir planlama ve nakit akısı izlenmiştir. Böylece hem sektörün gelişmesi sağlanmış hem de konut yapımcıları cesaretlendirilmiştir" dedi.2012 yılından itibaren özellikle konut projelerinde yerel mimari örneklerine ağırlık verilerek, konutların cephelerinde yeni düzenlemelere gidildiğini ifade eden Ahmet Haluk Karabel, TOKİ projelerinin görsel olarak daha cezbedici bir konuma getirildiğini ifade etti. 

Karabel, "Örneğin Sivas'taki konudarda "Gök Medrese"nin taç kapı motifleri, Hasankeyf te "Artuklu mimarisi", Konya'da "Selçuklu Yıldızı", Bitlis'te "Şerefiye Cami" motifleri, Tokat'ta "Zile Kalesi" motifleri benzeri her ilde yeni yapılacak projelerde yöresel mimari örnekleri kullanılacaktır.2013 yılında, 5 stadyum ve 39 hastanenin de içinde yer aldığı 567 sosyal donatının ihalesinin gerçekleştirildiğine dikkat çeken TOKİ Başkanı, İdarenin toplamda, 21 bin 228 derslikli 946 okul, 13 üniversite kam'2014'de 814 bin konuta ihtiyaç var7 2014 yılı İçinde Türkiye'nin yaklaşık konut ihtiyacının 814 bin olarak hesap edildiğine işaret eden Ahmet Haluk Karabel, konut açığının kapatılması ve konut piyasasında arz talep dengesinin kurulması için TOKİ'nln üzerine düsen çalışmaları planlı bir seklide sürdüreceğini ifade etti. Karabel sözlerini söyle sürdürdü; "Bunun için Hükümetimizin belirlediği 2014 hedefleri çerçevesinde kamu inşaat yatırımlarında kamu kesiminin talep niteliğinin yükseltilmesi, kalitenin ön planda tutulması ve kentsel dönüşüm projelerinde lokomotif itici güc olma potansiyelimizi sürdürmeye devam edeceğiz." püsü, 971 spor salonu, yaklaşık 52 bin kapasiteli 147 pansiyon/yurt, 231 hastane, 94 sağlık ocağı, 497 ticaret merkezi, 41 kütüphane, 489 ibadethane, 105 kamu hizmet binası ve 14 stadyum rakamına ulaşüğını bildirdi. 

10.5 milyar liralık yatırım TOKİ Başkanı Karabel, 2013 yılında TOKİ tarafından inşaat sektörüne toplamda yaklaşık 10,5 milyar liralık yatırım yapıldığına dikkat çekerek, Konut Üretimi Seferberliği kapsamında ise 11 yıl içinde yapılan yatırım miktarının yaklaşık 61,5 milyar lira olduğunu söyledi.Karabel, TOKİ'nin 2014 yılı hedef ve beklentilerin de açıkladı. İdarenin konut ve sosyal donatı üretfmi üe kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda kamu hizmet binalan yapmaya devam edeceğine işaret eden Karabel, "2013 yılı içkide planlama aşamasına getirilen yaklaşık 252 bin konut bulunmaktadır. Bu konutlardan plan ve projeleri bitenlerin hızla ihalesine devam edüecektir. Ayrıca 2012 yılından beri devam eden ve 2013 yılı içinde ihalesi yapılan 41 bin konut ile 567 sosyal donatının inşaatlarının takibine ve biten konutiann vatandaşlarımıza teslimine devam edilecektir." dedi


Hürses