04 / 07 / 2022

2013'ten bu yana, 1676 teşvik belgesiyle 18 milyar TL'lik özel sektör yatırımı desteklendi!

2013'ten bu yana, 1676 teşvik belgesiyle 18 milyar TL'lik özel sektör yatırımı desteklendi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijitalleşme, yeşil büyüme, temiz üretim, atık yönetimi, geri dönüşüm, endüstriyel simbiyoz ve kaynak verimliliği konularında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "2013'ten bu yana, düzenlediğimiz 1676 teşvik belgesiyle geri kazanım konusundaki 18 mSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijitalleşme, yeşil büyüme, temiz üretim, atık yönetimi, geri dönüşüm, endüstriyel simbiyoz ve kaynak verimliliği konularında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "2013'ten bu yana, düzenlediğimiz 1676 teşvik belgesiyle geri kazanım konusundaki 18 milyar liralık özel sektör yatırımını destekledik." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre; Bakan Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Sürdürülebilir Kalkınma, Finans ve Çevre Çalışma Grubu, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümler Ağı (UNSDSN),  Ankara  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi ortaklığında düzenlenen "Döngüsel Ekonomi Sempozyumu" kapsamındaki "Döngüsel Ekonomide Kamu Politikaları" başlıklı oturumda açıklamalarda bulundu. 

2013 ten bu yana, 1676 teşvik belgesiyle 18 milyar TL lik özel sektör yatırımı desteklendi!

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine değinen Varank, bu kapsamda eylem planları hazırlandığını ve ülkelerin bu hedeflere ulaşmaları konusunda gösterge setleri tasarlandığını belirtti. 

Varank, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), ülkenin sürdürülebilir kalkınma göstergelerini içeren 2010-2019 dönemine ait verilerinin Türkiye'nin son dönemde uyguladığı kapsayıcı sosyo ekonomik kalkınma politikalarının önemini ve başarı performansını bir kez daha ortaya koyduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"2010'da yüzde 16,9 olan yoksulluk oranı, 2019'da yüzde 14,4 olarak gerçekleşti. Lise seviyesinde okul tamamlama oranı 2014'te yüzde 58 iken 2019'da yüzde 70,3 oldu. İmalat sanayi katma değerinin GSYH içindeki payı 2010'da yüzde 15,1 iken 2019'da yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. Güvenilir şekilde arıtılmış evsel ve endüstriyel atık su oranı 2010'da yüzde 72,8 iken 2018'de yüzde 80,9 olduğunu görüyoruz. Yenilenebilir enerji ve atıklardan elektrik enerjisi üretiminin oranı 2010'da yüzde 26,4 iken 2019'da yüzde 43,9 seviyesine yükseldi. Ormanlık arazilerin toplam arazi büyüklüğüne oranı 2010'da yüzde 27,1 iken 2019'da yüzde 29,2 oldu. Son 3 ay içinde internet kullanan bireylerin oranı, 2010'da yüzde 37,6 iken 2019'da yüzde 74 oldu. 2020'de pandemiyle birlikte bu rakamın çok daha arttığını öngörebiliyoruz. Bu veriler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda önemli başarılar elde ettiğimizi gösterse de katedecek daha çok mesafemiz olduğunun farkındayız. Yenilikçi politikalar geliştirerek yolumuza devam ediyoruz."

- "Sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin uygulanması gerekli"

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin çevre, ekonomi ve iklim değişikliğine ilişkin eylemlerinin döngüsel ekonomi kavramıyla sıkı bir ilişkisi olduğuna dikkat çeken Varank, dünya genelinde hakim olan doğrusal ekonomi yaklaşımında, mal ve hizmetlerin yaşam döngüsü kaynak-üretim-tüketim ve atık şeklinde bir süreç izlediğini ancak bu yaklaşımın kaynakların hızla tüketilmesine neden olduğunu dile getirdi.

Varank, sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerinin uygulanmasının gerekliliğinin altını çizerek şöyle konuştu:

"Doğrusal ekonominin aksine döngüsel ekonomi, ürün, malzeme ve kaynakların tüketildikten sonra tekrar tekrar üretim sistemine dahil edilerek değer oluşturma potansiyellerinin azami düzeyde tutulduğu ve bu sayede atık miktarının asgariye düşürüldüğü bir yaklaşım. Doğal kaynakların kıtlığı ve atık sorunlarına çözüm olarak endüstri dünyasının kendi dinamikleri içinde ekolojik bir modele yaklaşması ve ekonomik sistemin sürdürülebilirliğinin korunması yaklaşımı benimsenmiş durumda. Zaruret sonucu da olsa dünyaya verilen zararın farkına varılmış olmasının tüm insanlığın yararına olacağına inanıyoruz."

2013 ten bu yana, 1676 teşvik belgesiyle 18 milyar TL lik özel sektör yatırımı desteklendi!

"Ekonomimiz hala çok büyük oranda doğrusal çalışıyor"

Varank, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir sanayi oluşturmaya yönelik politikaları tasarlarken rekabetçiliğin de korunmasının gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi: 

"Bakanlık olarak dijitalleşme, yeşil büyüme, temiz üretim, atık yönetimi, geri dönüşüm, endüstriyel simbiyoz ve kaynak verimliliği konularında önemli çalışmalar yürütüyor, özel sektör yatırımlarını ve projelerini destekliyoruz. Teşvik sistemimiz vasıtasıyla çevre yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz. 2013'ten bu yana, düzenlediğimiz 1676 teşvik belgesiyle geri kazanım konusundaki 18 milyar liralık özel sektör yatırımını destekledik. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde yeşil üretim yaklaşımının sanayi politikaları ve uygulamalarındaki belirleyiciliğinin artırılması hususunu hedeflerimiz arasına koyduk. Sanayi üretiminin çevreye etkilerini azaltmak için özellikle OSB'lerdeki işletmelerin modernizasyonu ve temiz üretime dayalı yeni yatırımlarını destekliyoruz.

Endüstriyel simbiyoz yaklaşımını ülkemizde yaygınlaştırmak üzere uluslararası başarılı örnekleri de inceleyerek stratejiler ve yol haritaları geliştiriyor, OSB'lerde uygulanabilecek projeler geliştiriyoruz."

"Ekonomik Değerli Atık İzleme Sistemi" kurulması adına Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ni geliştirmeye dönük çalışmaların sürdüğünü belirten Varank, döngüsel ekonomi unsurlarının da yer alacağı "Sanayinin Dijital Dönüşümü" yol haritasını bu yıl içinde açıklamayı planladıklarını bildirdi.

Aralık 2020'de 1.181 yatırım teşvik belgesi verildi!