2015 lojman kiraları ne kadar arttı?

2015 lojman kiraları ne kadar arttı? 2015 lojman kiraları ne kadar arttı?

2015 yılında uygulanacak lojman kiraları, 31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlendi. Peki, 2015 lojman kiraları ne kadar arttı? İşte lojman kiraları..



2015 lojman kiraları ne kadar arttı?

Bir çalışma yerinde görevlilere, işçilere parasız ya da az bir kira karşılığında verilen konutlar lojman evleri olarak karşımıza çıkıyor. Lojman evleri kiraları, her sene Milli Emlak Genel Tebliği ile belirleniyor.


2015 yılında uygulanacak lojman kiraları, 31 Aralık 2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile belirlendi. Peki, 2015 lojman kiraları ne kadar arttı?

 

2015 lojman kiraları..

15/1/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek kiralar şu şekilde;

a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 1,49.-TL/m²,

     

b) Kalorifersiz konutlarda 2,32.-TL/m²,

     

c) Kaloriferli konutlarda 3,05.-TL/m² kira bedeli alınır.


Kira bedeline yapılacak ilaveler

Yukarıda belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için aşağıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır:


A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,28.-TL/m²,


B) Elektrik ve su bedellerinin tespitinde; kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderlerin dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olup, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin de hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;


 a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62.-TL/m²,

      

b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 0,62.-TL/m²,

      

c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,24.-TL/m²,

      

ç) Konutlarda kullanılan suyun şehir şebekesi dışında su kaynaklarından (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.) karşılanıyor olması halinde 0,31.-TL/m² ilave kira bedeli tahsil edilir.


Lojman kira hesaplama...

Lojmanların aylık kira bedeli, konutun brüt inşaat alanı esas alınarak hesaplanıyor. Brüt inşaat alanı, müstakil bir evin veya apartman dairesinin dış duvarlar dahil olmak üzere, bu duvarlar içinde kalan metrekare cinsinden toplam alanı oluyor.


Brüt inşaat alanının tespitinde ölçüler dıştan alınıyor. Balkon alanlarının 1/2’si brüt inşaat alanına ekleniyor. Merpen, asansör, havalandırma ve aydınlık boşlukları ile ortak kullanılan benzeri alanlar hesaplamada dikkate alınmıyor. Metrekarenin kesirleri tama iblağ ediliyor.


Milli emlak genel tebliği sıra no:367!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com