2019 kentsel dönüşüm faiz desteği ne kadar?

2019 kentsel dönüşüm faiz desteği ne kadar?

Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği veriliyor. Peki 2016 kentsel dönüşüm faiz desteği ne kadar?6306 sayılı kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği veriliyor.

Kentsel dönüşüm faiz desteği esasları 2019

1.    Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.
2.    Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.
3.    Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Bakanlığa bildirir. Bakanlıkça başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.
4.    Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir.
5.    Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret, sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir. 

Kentsel dönüşüm faiz desteği geri ödemesi 2019

1.    Bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri, bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan gerçekleştirilir.
2.    Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz desteği ödemeleri durdurulur.
3.    Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.


2019 kentsel dönüşüm faiz desteği ne kadar?


5 soruda kentsel dönüşüm kira yardımı 2019!

Kentsel dönüşüm kredisi veren bankalar 2019!
 

Esra Nur AÇKI/Emlakkulisi.com