18 / 08 / 2022

2020 kira geliri beyannamesi! 10 soruda tüm detaylarıyla!

2020 kira geliri beyannamesi! 10 soruda tüm detaylarıyla!

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na kira geliri elde edenlerin her yıl düzenli olarak beyanname vermesi gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle beyanname süresi uzatıldı, vergi kapsamı genişletildi. İşte tüm merak edilenler...193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre, gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabi tutuluyor. Gelir vergisine tabi gelir unsurları; ticarî kazanç, ziraî kazanç, ücret, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratlardan oluşuyor.

2020 kira geliri beyannamesi! 10 soruda tüm detaylarıyla!

 

Geçtiğimiz yıl sahip oldukları mal ve hakları kiraya verenlerin vergilendirilmesiyle ilgili kira gelirine konu mal ve haklar, vergiden istisna edilecek mesken kira tutarı, işyeri kira gelirinde beyanname verme sınırı, emsal kira bedeli uygulaması, beyan edilen kira gelirlerinden düşürülecek giderler, kira ödemelerinde vergi kesintisi, beyannamenin verilme zamanı, vergi tarifesi, ödenmesi gereken verginin hesaplanması ve ödeme kanalları yer alıyor.

1- 2020 kira geliri beyannamesi ne zaman verilecek?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'ta dolacak yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 30 Nisan gün sonuna kadar uzattı.

2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.

2- 2020'de kimler kira geliri vergisi ödeyecek?

-Kira beyannamesinin hazır beyan sistemi üzerinden (http://intvd.gib.gov.tr/hazirbeyan/) verebilirsiniz.
-Kira gelirlerinin vergisi, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte gib.gov.tr üzerinden ödenebiliyor.
-Kiraya verilen gayrimenkul, kiracı tarafından hem konut hem de iş yeri olarak kullanırsa (home-office) elde edilen kira kazancına konut istisnası uygulanmıyor.
-Depozito kira geliri sayılmıyor.
-Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) ödenen katkı payları ve kazançlardan indirim konusu yapılamaz.
-Boş olan ve kira geliri elde edilmeyen taşınmazlar için beyanname verilmesine gerek yok. Ama bağlı olunan vergi dairesine bilgilendirme yapılmalı.
-Tapu sahibi başka kişi, kirayı elde eden başka biri olması halinde tapu sahibinin beyanname vermesi gerekiyor.
-Emekli de olsanız kira geliriniz istisna tutarı 5 bin 400 TL'yi aştığı sürece beyanname vermelisiniz.

3- Kira geliri beyanı nasıl hesaplanır?

Kira gelir vergisi hesaplamada en kolay yöntem olan götürü gider yönteminde, elde ettiğiniz toplam kira gelirinden istisna bedeli düşülür ve kalan tutar kaçıncı vergi dilimine giriyorsa ona göre vergilendirilir.

Örnek:

2019'da elde edilen konut kira geliri toplam 15 bin TL olarak belirlensin. Götürü gider yöntemine göre hesaplandığında öncelikle bu tutar üzerinden kiraya tabi olmayan istisna tutarı düşülür. 2019 yılı için istisna tutar 5 bin 400 liradır. Şimdi;

15.000 – 5.400 = 9.600 lira. Bu tutar istisna düşüldükten sonra vergiye tabi olan tutarın hesaplanmasıdır. 9.600 TL gelir 2019 gelir vergisi diliminde birinci vergi dilimi yani yüzde 15'lik vergi dilimine girdiğinden ödenecek kira vergisi 9.600 x % 15= 1.440 lira olacak.

4- Konut kira geliri elde edenler vergi istisnasında yararlanabilecek mi?

Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna edilmiş, ancak söz konusu istisnanın uygulanması da belli koşullara bağlandı. Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılında elde edilen hasılatın belli bir kısmı gelir vergisinden istisna edildi. 

5- Kira geliri beyannamesinde masraflar vergiyi azaltır mı?

Kira gelirini beyan ederken ‘götürü gider’ ve ‘gerçek gider’ olmak üzere iki yöntemden biri seçilecek. Yöntem seçimi ödenecek vergi tutarı açısından çok önemli! Götürü gider yönteminin seçilmesi halinde ‘2 yıl’ boyunca bu yöntem değiştirilemiyor. Götürü giderin avantajı, kiradaki evle ilgili hiç masraf yoksa dahi yüzde 15 indirim imkanı sunması.

Yüzde 15 götürü gidere göre, daha fazla indirilebilir gerçek gideri olan mülk sahipleri ‘gerçek gider yöntemini’ seçip daha az vergi ödeyebilirler. Giderlere ilişkin belgelerin beyannameye eklenmesi gerekmiyor. Fakat 5 yıl süreyle saklanarak olası incelemede yetkililere ibraz edilmesi gerekiyor. Yani 2019’un kira beyanları için 2024’ün sonuna kadar belgelerin saklanması gerekiyor.

6- Kira geliri beyannamesinden hangi durumlarda muaf olunur?

Sadece konut kira gelirleri için geçerli olan ve 2019 yılında 5 bin 400 lira olarak uygulanan istisnadan aşağıda sayılan mükellefler yararlanamıyorlar:

a. Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar,

b. İstisna haddi üzerinde konut kira geliri elde edip beyan etmeyen veya eksik beyan edenler,

c. İstisna haddinin üzerinde konut kira geliri elde edenlerden, beyana tabi olup olmadığına bakılmaksızın, elde ettikleri gelirlerin (ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlar) gayri safi tutarları toplamı 148 bin lirayı aşanlar.

7- Hesaplanan vergi nereye, kaç taksitte ödeniyor?

Beyannamede gösterilen vergiler, vergi dairesine ödenebileceği gibi anlaşmalı bankalara da ödenebiliyor. Hem de iki taksitte. İlki 31 Mart’a, ikincisi 4 Ağustos’a (31 Temmuz Kurban Bayramı’nın ilk günü olduğu için) kadar ödenebilir.

8- Vergi dairesine gitmeden beyanname verilebilir mi?

Beyanname verecek olanlar dahi vergi dairesine hiç gitmeden bütün işlemlerini internet aracılığıyla yapabiliyor. Bunun için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde (www.gib.gov. tr) yer alan “Hazır Beyan Sistemi” kullanılıyor. Bu sistemde, kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin bilgiler, 2019 yılında tahsil edilen kira tutarları yazılarak gider yöntemi seçimi yapılıyor. Gerçek gider seçildiyse tek tek giderlerin yazılması isteniyor. Bütün bilgiler girilip beyanname son haline getirildikten sonra onaylanıyor ve tahakkuk fişi de çıkınca beyan işi tamamlanmış oluyor.

9- Kredi kartıyla kira geliri beyannamesi verilebiliyor mu?

Gayrimenkullerin kiraya verilmesiyle elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak belirtiliyor ve gelir vergisine tabi tutuluyor. Gayrimenkul sahipleri de koronavirüs kapsamında alınan tedbirler sebebiyle ödemelerini kredi kartıyla yapabiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yaptığı duyuruya göre, vergi daireleri tarafından tahsil edilen tüm vergi, harç ve idari para cezaları, anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılabiliyor. Bu kapsamda, gayrimenkul-menkul sermaye iradı, veraset ve intikal vergisi gibi ödemeler de internet üzerinden yapılabilecek.

10- 65 yaş üstü kira geliri beyannamesi vermek zorunda mı?

Maliye’nin son bir ay içinde beyanname verme sürelerini uzatmaya yönelik peş peşe düzenlemeleri oldu. Bu kapsamda; 65 yaş üstü kişiler için; beyanname verme süreleri de, tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri de, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzatıldı.

Kira gelirinde vergi istisnası 2020!

6 maddede 2020 kira geliri beyannamesi!

Kira geliri beyannamesinde süre uzatıldı!