30 / 06 / 2022

2021 DASK rehberi!

2021 DASK rehberi!

2021 deprem sigortası teminat tutarı 240 bin TL’den 268 TL’ye yükseltildi. Betonarme ve farklı yapıya sahip olan binalarda deprem sigortası fiyatları değişiklik gösteriyor. Peki, deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu? Deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir? İşte tüm bu soruların yanıtları..Türkiye Orta Kuşak ülkesi olarak depremlerin en çok meydana geldiği bir fay hattı üzerinde konumlanıyor.. Binaların yaşının çok olması vatandaşların can ve mal kaybı riskini yükseltiyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; 2021 deprem sigortası yaptırarak mesken yapılarınızı ve sağlığınızı güvenceye alabilirsiniz. 

2021 DASK rehberi!

Zorunlu Deprem Sigortası Ne Anlama Gelir?

Zorunlu deprem sigortasının anlamı, deprem sigortası doğal afet sigorta kurumu /DASK tarafından yönetilen doğal oluşumlar ardından hasar gören vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayan yasal bir güvence olarak belirtiliyor. Vatandaşlar zorunlu deprem sigortası yaptırarak, deprem sebebiyle meydana gelen hasar, yangın, yer kayması, sel, infilak, tsunami, artçı sarsıntı gibi doğal felaketler sonucunda maddi ve manevi risk oluşturan bütün zararlara karşı kendilerini koruma altına alıyor. Konut güvencesi sağlayan zorunlu deprem sigortası ile aniden yaşanan yukarıdaki doğal tehditle karşı yasa kapsamında kolay bir şekilde güvence sağlanıyor. Zorunlu deprem sigortası sayesinde aniden yaşanan deprem ve artçı sarsıntılar sonucu meskende maddi hasar yaşanırsa, anında sigorta kapsamında uğradığınız bütün hasarlar tazmin edilerek, sigorta tarafından ödenmekte.

2021 DASK rehberi!

Zorunlu Deprem Sigortasının Faydaları Nelerdir?

Zorunlu deprem sigortasın yarararı ilk olarak sigortanın sizi maddi zarardan kurtarma imkanıdır. Deprem sigortasının faydaları şu şekilde açıklanabilir:

- Afet, depreme bağlı ani kriz anlarında yaşanan bütün hasarlara karşı sigortalanarak mal güvenliği korunur.

- Deprem anında oluşan, meskeninizi harabe haline getiren fay hatlarının geçtiği noktalarda inşa edilen evinizi, geniş çaplı olarak maddi hasara karşı korur. 

- İllerde yaşanma ihtimali yüksek olan depremler sonrasındaki riskleri en aza indirir.

- Gelecekte maddi olarak sarsıntı yasayacağınız bir dönemde herhangi bir doğal afet ve deprem yaşanması durumunda meskeni güvence altına alır. 

2021 DASK rehberi!

Zorunlu Deprem Sigortasını Yaptırmak Zorunlu mudur?

Zorunlu deprem sigortası yaptırmak zorunludur. Burada temel ayrıntı konut sahiplerinin bu sigortayı yaptırmasının zorunlu, yaptırmadığında ise herhangi bir para cezası yaptırımıyla karşılaşmaması. Ev satışı ya da kiraya verilmesi işlemleri devlet eliyle yapılamaz. Elektrik, su gibi faturaların ödenmesini kiracı yapar. Ev sahibi zorunlu deprem sigortasını yaptırmakla yükümlüdür. Kiracının zorunlu deprem sigortasını yaptırma gibi bir zorunluluğu yoktur. 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu’na göre deprem sigortası yaptırılması zorunu olan binalar şu şekilde:

Tapuya kaydedilen özel mülkiyete tabi olan taşınmazlar üzerinden yapılan meskenler

- Doğal afetler sonucu vatandaşa yapılan yardımlar kapsamında kredi verilerek inşa ettirilen mesken ve yapılar

- Binalar içinde bağımsız şekilde faaliyette bulunan vatandaşın özel iş alanlarından olan ticarethane ve büro vb. bölümlerden meydana gelen yapılar

- 634 sayılı Kat Mülkiyet Kanunu gereğince yasa çerçevesinde değerlendirilen bağımsız bölüm ve yapılar

Yukarıda sayılan yapı ve binalara, belediye sınırları içinde inşa edilen kamu kurumları da eklendi. Yapıların kamusal alan kapsamında bulunması ve bina yaşının risk oluşturması hasar kaydı yapılan meskenlerin sigortalamaması işlemleri hızlandırılıyor. Tapu tahsisi yapılmayan binalar, kart irtifakı tesis edilmiş yapılar, tapu kaydında henüz hangi cins yapı olduğu bilinmeyen, tapu kütüğünde vasfı arsa olarak gösterilen bütün binalar 2021 deprem sigortası kapsamına giriyor.

Ev sahipleri ve kiracılara müjde!

DASK hangi hasarları karşılar?