2021 tapu harcı hesaplama!

2021 tapu harcı hesaplama!

Tapuda yapılan alım satım işlemleri için tarafların belli oranlarda harç ödemeleri gerekiyor. Peki, 2021 yılında yapılan satış işlemi için ne kadar harç ödenecek? İşte 2021 tapu harcı hesaplama örneği...


Konut, işyeri, arsa ve arazi gibi gayrimenkullerin alım satıma konu olması halinde tapu harcı ödeniyor. Tapuda yapılan bu işlemler için tarafların belli oranlarda harç ödemelerini yapmaları gerekiyor. Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor.

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak şartıyla, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplama yapılıyor.

“Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerini ifade ediyor. Bu durumda, gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan edilmesi gerekiyor. Bu bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde ise, tapu harcının bu gerçek devir bedeli üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerekiyor.

Tapu harcı nedir?

Tapu harcı veya tapu masrafı, satışı gerçekleştirilen tüm gayrimenkuller için (konut, iş yeri, arsa, tarla, arazi vb.) tapuda beyan edilen satış bedelinin yüzde 4'ü olarak hesaplanıyor.

Tapu harcını kim öder?

Tapu harcı bedeli, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça alıcı ve satıcıdan eşit olarak yani her birinden satış bedelinin yüzde 2'si oranında alınır. 

2021 tapu harcı hesaplama

2021 tapu harcı hesaplaması yapıldığında, tapu harcı binde 20 oranında hesaplanıyor. Bu harcın hem alıcı hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor. Buna göre, 200 bin liralık bir evin satışa konu olması halinde 4 bin lira alıcı ve 4 bin lira satıcı olmak üzere 8 bin lira ödenmesi gerekiyor.

2020 yılında taşınmaz alım ve satımlarında uygulanacak olan tapu harcı tutarı 288 liradan 353 liraya yükseltilmişti. Tapu harcı döner sermaye ücreti gelen yüzde 9.11 oranındaki zam ile 385 liraya yükseltilmiş olacak. 2021 yılında tapu harcı alınırken ek olarak tapu harcı döner sermaye ücreti de alınacak.

2021 tapu harcı ödeme

Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve PTT hariç tüm bankların kredi kartı ile tapu harcı Gelir İdaresi'nin online işlemlerini kullanarak ödenebilir.

Gayrimenkul alacaklar dikkat! 2020 tapu harcı hesaplama!