294 maden sahası ihaleye çıkıyor!

294 maden sahası ihaleye çıkıyor!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 294 maden sahası, açık artırma usulüyle ihale edilerek aramalara açılacak. İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce 294 maden sahasının ihalesi gerçekleştirilecek Resmi gazete'deki ilana göre, 8'i I-(B) grubu maden, 131'i II. grup maden ve 155'i IV. grup maden sahası olmak üzere toplam 294 maden sahası, Maden Kanunu'nun ilgili maddesine göre kapalı teklif ve açık artırma usulüyle ihale edilmek üzere aramalara açılacak.


Söz konusu sahaların koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Genel Müdürlükte ve Genel Müdürlük internet sayfasında en az 2 ay süreyle ilan edilecek. İhale teminatı teklif edilen ihale bedelinin yüzde 20'sinden ve taban ihale bedelinden az olamayacak.


Milliyet