2B rayiç bedel tespiti!

2B rayiç bedel tespiti!2B rayiç bedel tespiti vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biridir. 2B kapsamında yapılan rayiç bedel belirleme çalışmalarında söz konusu taşınmazların rayiç bedeli yaklaşık 27 milyar lira...6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun kapsamında 2B rayiç bedel tespitinde satış bedeli, rayiç bedelin yüzde yetmişi olarak belirlendiğinden, toplam satış bedeli 19 milyar TL’dir.


Ancak;


-Peşin satışlarda ilave yüzde 20 indirim yapılması,

-Bedelsiz iade edilecek taşınmazların bulunması, 

-Bazı taşınmazların kullanıcısının bulunmaması nedeniyle satışa konu edilmeyecek olması, 

-Proje alanında kalması nedeniyle ilgili idareye emlak vergi değerinden devredilecek taşınmazların bulunması,

gibi hususlar dikkate alındığında beklenen satış bedeli 9 milyar 800 bin TL’dir.  


Kanun gereği idarece belirlenen bedeli itiraz ve dava edemeyecekleri dikkate alınarak vatandaşların mağdur olmamaları için gerekli hassasiyet gösteriliyor, kaygı duymalarını gerektirecek bir durum bulunmuyor.


Kontrol çalışmalarında, taşınmazların; mahallinde parsel bazında fiili tespitleri, imar durumları, alt yapı yatırımlarından yararlanıp yararlanmadığı, jeolojik yapısı, eğimi, toprağın verimliliği, tarımsal faaliyetten elde edilen yıllık gelir, konumu ve emsal satışlar dikkate alınıyor. 


Ayrıca; Ziraat, Ticaret, Emlakçı ve Sanayi Odaları ile Tarım Müdürlükleri, Muhtar ve mahalli bilirkişilerin görüşlerinin alınmış olmasına özellikle dikkat ediliyor.


Böylelikle rayiç bedel tespiti kontrol çalışmalarında taşınmazın bulunduğu bölgenin şartlarını bilen kişilerden görüş sorularak geniş kapsamlı bir araştırma yapıldı ve doğrulukları büyük oranda test edildi.Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com