3 milyon kişiye KEY imkanı

3 milyon kişiye KEY imkanı

KEY ile ilgili yaklaşık 5 milyon hak sahibinin mağduriyetlerinin kısa sürede giderilmesi için hazırlanan yeni Kanun Taslağı TBMM Genel Kurulu'nda bugün ele alınıyorKonut Edindirme Yardımı (KEY) kapsamında 22 yıldır alınamayan ödemeler nedeniyle mağdur durumdaki 5 milyon kişinin mağduriyeti artık sona eriyor.

KEY ile ilgili yaklaşık 5 milyon hak sahibinin mağduriyetlerinin kısa sürede giderilmesi için hazırlanan yeni Kanun Taslağı TBMM Genel Kurulu'nda bugün ele alınıyor. Bu çerçevede yapılan yeni yasal düzenlemede, hataların düzeltilmesine ilişkin sistem tanımlanması getiriliyor.

8.5 MİLYON KİŞİ BEKLENTİDE

2007 yılında çıkan 5664 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 8.5 milyon kişinin ödemeleri 2008 yılında Ziraat Bankası şubelerinden yapılmaya başlanmıştı. Ancak, KEY tutarını düşük bulan hak sahiplerinden yaklaşık 1.5 milyon itiraz dilekçesi gelmişti. Ayrıca 3 milyon hatalı hak sahibi ile 1.3 milyon vatandaşlık numarası tespit edilemeyen hak sahibinin bilgileri de yeni yasa kapsamında kontrolden geçirilecek.

HATALAR DA DÜZELTİLEBİLECEK

Bankaya gönderilen listelerde belirlenen hatalı bildirimler, banka tarafından azami 3 ay içinde ilgili kurumlara düzeltme işlemleri için iade edilecek. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecek. Ancak kurum ve kuruluşlar süre sonunu beklemeden düzeltmesi tamamlanan listeleri üçer aylık dönemler halinde bankaya gönderecek.

30 HAZİRAN 2010 SON GÜN

Bu düzeltme sırasında, 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacak. İşlemlerin ardından da Resmi Gazete'de ilan edilecek. Belediyeler, yeni taslakta belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilmelerine imkan getirilirken, ilan tarihlerinden itibaren beş yıl içinde talep edilmeyen alacaklar da Hazineye irad kaydedilecek.

Yüzde 10 artış uygulanacak

Resmi Gazete'de ilan edilen ilk listede yer alan hak sahipleri için yapılacak nema hesaplaması neticesinde oluşan yardım tutarına ilk ilanın yapılacağı tarihe kadarki dönem için yüzde 10 artış uygulanacak ilave olarak basit usulde yüzde 1,25 artış uygulanacak. Deprem, sel, yangın gibi sebeplerle KEY yardımı hak sahiplerinin bildirimlerini uygun şekilde yapamayan kurum ve kuruluşların, bu bilgilerin yukarıda belirtilen sebeplerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını ekleyerek hak sahiplerinin kurum ve kuruluşlarında çalıştıkları tarihleri 30 Haziran 2010 tarihine kadar gönderecekler.

Zeki Sayın: Kurumlardan hatasız bilgi bekliyoruz

KEY'de son duruma ilişkin Yeni Şafak'a bilgiler veren Tasfiye Halindeki Emlak Bankası A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sayın, "Bu yılın sonuna kadar gönderilmesi için bir yasa hazırlığı gerekiyordu. O yapıldı" dedi. Sayın, evrakları yetiştiremeyen kurumların 31 Aralık 2009 tarihine kadar bu evrakları düzenleyip Emlak Bankası A.Ş'ye göndermelerine imkân getirildiğini söyledi.

YANLIŞLIKLAR DÜZELTİLDİ

Bugüne kadar gönderilen evrakların yüzde 50'sinde yanlışlıkların olduğunu kaydeden Sayın, yeni gelecek evraklarda da yanlışlıkların olacağını beklediklerini ifade ederken, "Kurumlar daha hassas davranırlarsa, yanlışlıkları, mükerrerlikleri önlerlerse, ödemelerin daha çabuk olmasını sağlayacaklardır" dedi. Bu kapsamda kurumların yanlışlıklarını önlemek amacıyla '3 ayda bir gönderilmesine' ilişkin bir yasal düzenleme de getirdiklerini anlatan Zeki Sayın, 6 bini aşkın kamu kurum ve kuruluşundan gönderilen listelerde sık sık hatalara rastlandığını belirterek şöyle devam etti: "Yanlışlıklar üç isimli vatandaşlarda çokça yaşandı. Özellikle 1989-1995 yılları arasında KEY kesintileri olanlara uygulanan mevduat, bir başka ayda başka bir mevduat tutarı üzerinden oluyordu. Bunu tam olarak hesaplayıp bildirilmemesinden kaynaklanan yanlışlıklar oluyor. Vatandaş, Emekli Sandığı'nda çalışmış. Emekli Sandığı'nda çalışırken izin almış, SSK'ya bağlı bir yerde çalışmış. SSK'da para yatırmış adam adına. Aynı anda SSK'da da görünüyor. Böyle mükerrer ödemeler var. İşte tüm bu ve bunlar gibi yanlışlıkların hepsini düzeltecek bir yasal çalışma yapıldığına inanıyorum."
Bugün

Konuyla ilgili basında yer alan diğer haberler

2 milyon KEY mağduruna müjde

Kamuoyunda KEY ödemeleri olarak bilinen Konut Edindirme Yardımı Sahiplerine Ödeme Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yasaya göre, hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen ve 29 Haziran 2009 tarihinde sona eren 8 aylık süre, 1 ay daha uzatılacak.

31 ARALIK 2010 SON GÜN

Hatalı bildirimlerin düzeltilmesine ilişkin bir sistem tanımlanması oluşturulacak, hatalar nedeniyle olabilecek hak kayıpları önlenecek. 28 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan listede isimleri yer aldığı halde hatalı bildirimler nedeniyle paralarını alamayan hak sahiplerine bir imkan daha sağlanmış olacak. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010 tarihinde sona erecek.

Kayıtları deprem, sel, yangın gibi nedenlerle zayi olan hak sahiplerinin KEY ödemelerinden yararlanabilmesi için, kurum ve kuruluşların, bildirimlerine, bu kişilerin bilgilerinin söz konusu nedenlerle zayi olduğuna ilişkin mahkeme kararını eklemeleri ve bu kişilerin çalıştıkları tarihleri bildirmeleri yeterli olacak.

Belediyeler, kanunda belirlenen kriterlere ve nema hesaplama yöntemine göre, nemalandıracakları tutarı kendi kaynaklarından çalışanlarına ödeyebilecek.

Hatalara ilişkin düzeltme ve bildirimler 3'er aylık aralıklarla yapılabilecek. Böylece, bilgileri hatasız olan hak sahipleri, tüm listeye ilişkin düzeltme sürecinin tamamlanmasını beklemeden KEY ödemelerini alabilecek. Bu düzeltme sırasında 30 Haziran 2010 tarihinden sonra yeni hak sahibi bildirimi yapılamayacak. Düzeltmeler neticesinde hazırlanacak son liste 31 Mart 2011 tarihine kadar EGYO'ya gönderilecek.

KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalan hak sahiplerine ödenecek tutarlar, ilk ilan tarihinde yüzde 10 artışla verilecek. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her üç aylık dönem için ilave yüzde 1,25 artış uygulanacak.
Hürriyet

3 milyon kişiye KEY imkanı 
 
Yaklaşık 3 milyon kişiye daha Konut Edindirme Yardımı (KEY) alması imkanı sağlayan düzenleme dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, hak sahiplerine ilişkin bilgilerin bankaya bildirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara verilen ve 29 Haziran 2009 tarihinde sona eren 8 aylık süre 1 ay daha uzatılacak. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesine ilişkin bir sistem tanımlanması oluşturulacak. Hatalar sebebiyle olabilecek hak kayıpları önlenecek. 28 Temmuz 2008'de Resmi Gazete'de yayımlanan listede isimleri yer aldığı halde hatalı bildirimler dolayısıyla paralarını alamayan hak sahiplerine bir imkan daha sağlanmış olacak. Hatalı bildirimlerin düzeltilmesi ile ilgili süre 31 Aralık 2010'da sona erecek. KEY ödemelerini gecikmeli olarak almak durumunda kalan hak sahiplerine ödenecek tutarlar, ilk ilan tarihinde yüzde 10 artışla verilecek. Ödemelerin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde, geçen her üç aylık dönem için ilave yüzde 1,25 artış uygulanacak. Yaklaşık 3 milyon kişinin yararlanacağı düzenleme ile toplam 1 milyar 414 milyon lira ödeme yapılacak.
Zaman