11 / 08 / 2022

3d Model Mühendislik Bilişim Makina Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


3d Model Mühendislik Bilişim Makina Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Atamer Özalp tarafından kuruldu.3d Model Mühendislik Bilişim Makina Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bakırköy'de 10 bin TL sermaye bedeli ile Atamer Özalp tarafından kuruldu.

3d Model Mühendislik Bilişim Makina Ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu: 
Şirket sanayi firmalarının imalatlarını yaptığı ürünlere ait tasarımlar yapmak, bunların yazıcı, çizici, gösterici teknoloji ürünlerinin kurulumunu, alımını satımını, kiralanmasını ve kiraya verilmesini yapmak, gerektiğinde teknik ve eğitimsel danışmanlık hizmetleri vermek. 2. Her türlü sanayi üretim cihaz ve makinaların tasarımını yapmak, araştırma geliştirme sistemleri kurmak geliştirmek ve danışmanlık hizmetleri vermek. 3. Şirket maksat ve mevzu ile ilgili olarak her türlü fuar, sergi ve panayırlara iştirak edebilir. 4. Her türlü mühendislik hizmetleri, proje ve uygulamalarını yapmak. 5. Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak. 6. Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi. 7. Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak. 8. Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayınlamak 9. Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak. 10. Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçaların ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojide imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı. 11. Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak. 12. Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek. 13. Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek. 14.Bilgisayar programıyazmak ve program lisansı almak, satmak, dağıtmak, kurulumunu yapmak. Gerek üretilen, geliştirilen, gerekse kullanma lisansı alınıp satılan, gerekse ithal ihraç edilen, pazarlanan yazılımları öğretmek veya kullanıcı ve bilgisayar personelinin eğitimi konusunda her türlü teknik destek, eğitim, teknik servis faaliyetleri gibi yazılım ve donanım için satış öncesi ve sonrası her türlü hizmeti sunmak ve yürütmek. İnternet üzerinden her türlü bilgi ses ve görüntü hizmeti vermek. Web sitesi tasarımı, barındırma ve uygulama geliştirme ve eğitimi hizmetleri vermek. İnternet üzerinden alış veriş sitesi kurmak, her türlü emtia alım satımını yapmak. Her türlü bilgisayar yazılım ürünleri, bilgisayar, bilişim, iletişim, elektronik iletişim ortamı, internet, çoklu ortam (multi medya) ürünleri alanlarında, mühendislik, mimarlık, müşavirlik etüt, proje, fizibilite çalışmaları yapmak. Veri hazırlama, onarma, düzenleme, internet üzerinden yedekleme ve arşivleme hizmetleri vermek. Oluşturduğu veya geliştirdiği uygulamaların içinde yayınladığı bazı ürün, hizmet ve özellikleri ayrıca kiralayabilir ya da satabilir. Her türlü elektronik cihaz ya da elektronik cihaz için yazılım ve ürün tasarımı hazırlayıp geliştirebilir. Bu cihazlar için lisans alabilir, kiralayabilir, satabilir, devredebilir. Yerli ve yabancı sermaye ile ortaklık kurabilir, devredebilir ya da satabilir. Şirket bu konularda başka şirketlerle iştiraklerde bulunabilir. 15.Şirket her türlü yazılım sistemleri geliştirebilir, tasarım faaliyetleri ve çözümleri üretebilir. 16.Uygun ileri mühendislik yazılım araçları ile analizler yaparak mühendislik çalışmaları yapmak. ORGANİZASYON Ulusal ve uluslar arası sanatsal organizasyonlar düzenlemek, bu alanlarda etkinliklerde bulunmak, resim, heykel, seramik, fotoğraf film, grafik, müzik ve el sanatları ile sanatsal ve bilimsel kapsamlı faaliyet ve organizasyonlar düzenlemek. -Her türlü tanıtım hizmetleri, halkla ilişkiler faaliyetleri, turistik tesislerde şov programları, animasyon, organizasyonlar ve eğlence programları düzenlemek, programlar sunmak. -Her türlü animasyon hizmeti vermek, organizasyonlar yapmak. Her nevi sağlık kuruluşu, mağaza, restoran veya ören yeri tesisleri gibi işletmelerin tanıtımını sağlayarak, komisyon anlaşmaları yapmak. Yerli ve yabancı halka arzını sağlamak veya üçüncü şahıslarca tanıtımı ve pazarlamasını sağlamak. -İlgili sözleşmelerde belirtilerek gerek tanıtım bedeli gerekse komisyon tespiti şeklinde sözleşmeler ile gelir sağlamak. Konusu ile ilgili danışmanlık ve destek vermek. -Bu faaliyetlerin yürütülmesi ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.