492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifi ile iltica başvurusu yapanların ikamet harcından muaf tutulmaları amaçlanıyor.


492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi kapsamında mülteciler, sığınmacılar, sığınma başvurusu yapanlar ve iltica başvurusu yapanların ikamet harcından muaf tutulmaları amaçlanıyor.

2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi şu şekilde:

492 Sayılı Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi!

GENEL GEREKÇE 

Sığınmacı ve mülteci; ırkı, milliyeti, dini, siyasi görüşü ya da mensup olduğu toplumsal grup nedeniyle kendi ülkesinde ciddi bir zulümle karşılaşma, öldürülme ya da özgürlüğünden mahrum edilme riski taşıdığı için başka bir ülkeye sığınan kişidir. Zor şartlarda yaşamını sürdürebilen bir sığınmacı ya da mültecilerin hasta olduğunda muayene ve tedavi olabilmesi, yeni doğan çocuğunu kaydettirebilmesi, zorunlu eğitim çağındaki çocuğunu okula gönderebilmesi, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıflarından, belediyelerden veya diğer resmi kurumlardan sosyal bir destek alabilmesinin ön koşulu, Yabancı Kimlik Numarasına sahip olmasıdır. Yabancı Kimlik Numarası alabilmenin ön koşulu ise, ikamet harcını ödemektir. Bunu ödeme imkanına sahip olmayan sığınmacı ve mültecilerin aileleriyle birlikte insan onuruna yaraşır bir hayat sürme imkanı yani temel yaşam hakları zedelenmektedir. 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince sığınmacı ve mültecilerden ikamet harcı alınmaktadır. Harçlar Kanununun 88/d maddesi “mali durumlarının bozuk olduğuna, ikamet tezkeresi vermeye yetkili makamlarca kanaat getirilen yoksulların” harçtan muaf tutulmasına izin vermektedir. Söz konusu muafiyet pratikte illere göre değişiklik göstermekte ve de sığınmacı ve mültecilerin ikamet harcından muaf tutulması oldukça sınırlı ve keyfi bir biçimde mümkün olabilmektedir. 2021 yılı Değerli Kağıt Bedeli 125,00 TL. 2021 yılı İkamet İzni Harç tutarı 1 aya kadar her gün için [Bu tutar ilk ay için ikamet izni başına (53,00 TL)'den az, (272,00 TL)'den çok olamaz.) 28,20 Türk Lirasıdır. 1 aydan sonraki her ay için 180,70 Türk Lirasıdır. Çok zor ekonomik koşullarda var olmaya çabalayan sığınmacı ya da mülteciler temel gıdaya dahi ulaşmakta güçlük çekerken söz konusu harçları ödeyebilmelerinin ne kadar mümkün olacağı ortadadır. Bu Kanun Teklifi ile Avrupa'da Türkiye'den başka yalnızca bir ülkede bulunan ikamet harcı uygulamasından vazgeçilip sığınmacı ve mültecilerin ikamet harcı kapsamı dışında bırakılması amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 88. maddesi (i) bendinden sonra gelmek üzere (1) bendi eklenerek; sığınmacıların, sığınma başvurusu yapanların, mültecilerin ve iltica başvurusu yapanların ikamet harcından muafiyeti amaçlanmıştır. 
MADDE 2- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3- Yürütme maddesidir. 

492 SAYILI HARÇLAR KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 2/7/1964 tarihli ve 492 Sayılı Harçlar Kanunu'nun 88. maddesinin (i) bendinden sonra gelmek üzere (1) bendi eklenmiştir. 
"C) Mülteciler, sığınmacılar, sığınma başvurusu yapanlar ve iltica başvurusu yapanlar." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com